Foto: Rödeby församling

Drottningen får ett ansiktslyft!

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är orgelrenoveringen inne i slutfasen.

I mitten av oktober var den slovenska orgelbyggarfirman Močnik på plats i Rödeby och monterade ner nästan hela orgeln. Kvar står endast fasaden – ett tomt skal.

Orgeln uppfördes 1878, ett år efter kyrkans färdigställande, av orgelbyggaren Andreas Jönsson Åberg, verksam i Karlskrona. 1909 renoverades orgeln av firman Åkerman & Lund från Stockholm. Då fick orgeln ett nytt spelbord, ny mekanik och ett par stämmor byttes ut mot nya. Olof Hammarberg, orgelbyggare i Göteborg, gjorde en översyn av orgeln 1926 och bytte ut två rörstämmor, i detta fall trumpet- och basunstämman. Orgeln målades också om i en grön färgton, från att ursprungligen varit målad i ekimitation. 1947 installerades en elektrisk fläkt. Den största ombyggnaden, som också är den senaste, utfördes 1954 av den danska firman Marcussen & Sön. Då utvidgades orgeln med åtta stämmor, en del stämmor byttes ut, spelbordet byggdes om och pedalverket delades och flyttades till två nya utbyggnader på ömse sidor om fasaden. Sedan dess har orgeln inte förändrats nämnvärt.

Tyvärr blev den senaste ombyggnaden inte helt lyckad och orgeln har dragits med både klangliga och tekniska bekymmer under flera års tid. Ett av de stora problemen är orgelns mycket låga lufttryck. Vid tiden runt 1954 byggde man orglar med mycket lägre lufttryck än vad som var brukligt 1878. Detta gör att stora delar av pipverket inte får tillräckligt med luft och därför inte klingar ordentligt. Orgeln låter helt enkelt ”trött”. Marcussen är vanligen ansedda som skickliga orgelbyggare och hade deras uppdrag varit att bygga en helt ny orgel hade slutresultatet säkerligen varit bättre. Tyvärr blev resultatet ett knappt fungerande hopplock – ett instrument som inte utstrålar någon helhetskänsla.

Renoveringen av läktarorgeln syftar därför till att skapa ett klangligt enhetligt och tekniskt välfungerande instrument. Åberg, som byggde den ursprungliga orgeln, tillverkade ett flertal orglar i Blekinge och i närliggande län under 1800-talet, men mycket få instrument finns bevarade idag. Rödebyorgeln var troligen hans sista ”verk”. Därför är denna renovering särskilt viktig, inte bara av musikaliska och funktionella skäl, utan också av lokalt kulturhistoriska skäl. Den nyrenoverade orgeln kommer alltså i hög grad återspegla det ursprungliga instrumentet av Åberg, även om vissa detaljer kommer vara annorlunda för att instrumentet ska vara modernt funktionellt. T.ex. kommer mekaniken och spelbordet från Åkerman & Lunds ombyggnad att behållas och antalet stämmor kommer utvidgas något, dock inom stilens ramar.

Upprinnelsen till projektet ligger i den fullständiga genomgång av orgeln som orgelkonsult Anders Johnsson gjorde förra året. Redan innan detta har församlingens f.d. kantor Lena Johansson påtalat att vissa stämmor klingar svagt. I samråd med Anders Johnsson, som är kopplad till projektet, beslutade församlingen att orgeln ska renoveras med ett helhetsgrepp. Tack vare generösa antikvariska bidrag kan församlingen göra denna musikaliska och kulturhistoriska satsning. 

Vi i Rödeby församling ser mycket fram emot att få en ny, eller rättare sagt, en nygammal orgel på plats i kyrkan! Vi hoppas och tror att den kommer förgylla alla de tillfällen då orgel används; i gudstjänster, konserter, begravningar, vigslar etc. och kanske inspirera nya orgelspelare att ge instrumentet, som ju inte utan anledning kallas instrumentens drottning, en chans.

Invigning av den renoverade orgeln sker söndag 12 juni klockan 10.00. 

Erik Karlinius
Organist

En ritning på en gammal orgel med dess pipor.
Orgeln 1954–2021. Lägg märke till påbyggnaderna på sidorna som nu är borta. Foto: Rödeby församling