Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation 24/25

Välj mellan Måndag-, Onsdag- eller Mekagrupp.

Konfirmation 2024/2025

Anmäl dig här!

Måndagsgruppen träffas klockan 14.45-17.30 i församlilngshemmet, det är inte träffar vid lov och praktik. Vi börjar alltid med fika.

Vi kommer under året att göra olika äventyr till spännande mål, samt åka på två läger till Södra Hoka 13-15 september 2024 samt 4-6 april 2025 . Konfirmationsgudstjänsten blir lördagen den 17 maj 2025 i Rödeby kyrka.

Max 18 ungdomar. Blir gruppen för stor kommer vi göra två grupper och träffas varannan vecka.

Onsdagsgruppen träffas varannan onsdag klockan 16.00-18.30 i församlingshemmet, det är inte träffar vid lov och praktik. Vi börjar alltid med fika.

Vi kommer under året att göra olika äventyr till spännande mål, samt åka på två läger till Södra Hoka 13-15 september 2024 samt 4-6 april 2025. Konfirmationsgudstjänsten blir lördagen den 17 maj 2025 i Rödeby kyrka.
Max 18 ungdomar. Blir gruppen för stor kommer vi göra två grupper och träffas varannan vecka.

Meka är en grupp som träffas på onsdagar varannan vecka klockan 16.00-18.30 i församlingshemmet. Några tisdagar/termin klockan 17.00-19.00 kommer vi träffa mekaniker på en verkstad och lära oss att meka med bilar. 
Vi börjar alltid med fika.
Vi träffas inte vid lov och praktik.

Vi kommer också att åka på två läger till Södra Hoka 13-15 september 2024 samt 4-6 april 2025.
Konfirmationsgudstjänsten blir i Rödeby kyrka lördag 17 maj 2025.
Max 10 och minst 5 st ungdomar.

Alla grupper börjar med en gemensam tacokväll tisdag 20 augustiklockan 16.00 och en filmkväll torsdag 29 augusti klockan 16.00 i församlingshemmet.

Ledare för konfirmanderna är:
Församlingspedagog: Moa Arnberg- Håkansson
Präst: Wictor Wallin

Om du vill anmäla dig till någon av våra grupper gör du det enklast genom att klicka på knappen ovan och fylla i anmälningsformuläret. 
Du kan också skicka ett mail till rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se eller skicka ett brev till:
Rödeby församling
Stationsvägen 38
373 42 Rödeby

Ange namn, adress, hemtelefon, personnummer, vårdnadshavare och vilken grupp du vill anmäla dig till.

Har du frågor kontakta:
Moa Arnberg-Håkansson på telefon/sms 0455-33 77 37, 0709-11 77 37
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

Följ oss på:
Instagram: 3 kompaniet
Snapchat: 3:e kompaniet

Personuppgiftsbehandling

När du väljer att konfirmeras hos oss behöver vi personuppgifter på dig samt på vårdnadshavare. Detta för att kunna kontakta dig/er och för att enligt lag kunna registrera konfirmationen i Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem.
Endast berörd personal, så som pedagog, präst och kanslist tar del av uppgifterna.