Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation 23/24

Välj mellan Måndag-, Onsdag- eller Mekagrupp.

Måndagsgruppen träffas på måndagar klockan 14.45-17.15 i församlilngshemmet, det är inte träffar vid lov och praktik. Vi börjar alltid med fika.

Vi kommer under året att göra olika äventyr till spännande mål, samt åka på två läger till Södra Hoka 15-17 september 2023 samt 12-14 april 2024 . Konfirmationsgudstjänsten blir lördagen den 18 maj 2024 i Rödeby kyrka.

Max 18 ungdomar. Blir gruppen för stor kommer vi göra två grupper och träffas varannan vecka.

Onsdagsgruppen träffas varannan onsdag klockan 16.00-18.15 i församlingshemmet, det är inte träffar vid lov och praktik. Vi börjar alltid med fika.

Vi kommer under året att göra olika äventyr till spännande mål, samt åka på två läger till Södra Hoka 15-17 september 2023 samt 12-14 april 2024. Konfirmationsgudstjänsten blir lördagen den 18 maj 2024 i Rödeby kyrka.
Max 18 ungdomar. 

Meka är en grupp som träffas på onsdagar varannan vecka klockan 16.00-18.15 i församlingshemmet. Några tisdagar/termin klockan 17.00-19.00 kommer vi träffa mekaniker på en verkstad och lära oss att meka med bilar.
Vi börjar alltid med fika.
Vi träffas inte vid lov och praktik.

Vi kommer också att åka på två läger till Södra Hoka 15-17 september 2023 samt 12-14 april 2024.
Konfirmationsgudstjänsten blir i Rödeby kyrka lördag 18 maj 2024.
Max 10 och minst 5 st ungdomar.

 

Samtliga grupper börjar med gemensam upptakt söndagen den 10 september 2023.

Ledare för konfirmanderna är:
Församlingspedagog: Moa Arnberg- Håkansson
Präst: Wictor Wallin

Om du vill anmäla dig till någon av våra grupper gör du det enklast genom att skicka ett mail till rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se.
Du kan också skicka ett brev till:
Rödeby församling
Stationsvägen 38
373 42 Rödeby

Ange namn, adress, hemtelefon, personnummer, vårdnadshavare och vilken grupp du vill anmäla dig till.

Har du frågor kontakta:
Moa Arnberg-Håkansson på telefon/sms 0455-33 77 37, 0709-11 77 37
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

Ladda ned konfafoldern på länken nedan.

Följ oss på:
Instagram: 3 kompaniet
Snapchat: 3:e kompaniet

Personuppgiftsbehandling

När du väljer att konfirmeras hos oss behöver vi personuppgifter på dig samt på vårdnadshavare. Detta för att kunna kontakta dig/er och för att enligt lag kunna registrera konfirmationen i Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem.
Endast berörd personal, så som pedagog, präst och kanslist tar del av uppgifterna.