Meny

Konfirmation 20/21

Välj mellan måndags- och onsdagsgrupp eller Alfa och Omega.

Måndagsgruppen träffas på måndagar klockan 14.45-17.00 i församlilngshemmet, det är inte träffar vid lov och praktik. Vi börjar alltid med fika. Vi kommer under året att göra olika äventyr till spännande mål, samt åka på två läger 18-20 sep 2020 samt 16-18 april 2021 . Konfirmationsgudstjänsten blir den 15 maj 2021.

Onsdagsgruppen träffas på onsdagar klockan 16.00-18.15 i församlingshemmet, det är inte träffar vid lov och praktik. Vi börjar alltid med fika. Vi kommer under året att göra olika äventyr till spännande mål, samt åka på två läger 18-20 sep 2020 samt 16-18 april 2021. Konfirmationsgudstjänsten blir den 15 maj 2021.

Blir grupperna för stora kommer de delas in i två grupper, max 18 ungdomar/grupp.

Grupperna börjar med gemensam upptakt söndagen den 13 september.

Alfa och Omega är en grupp som kommer träffas cirka 10 söndagar under året och vi kommer INTE att åka på läger. Träffarna kommer att vara på söndagar och konfirmationen blir Annandag påsk den 5 april 2021.
Upptakt är söndagen den 29 november 2020.

Ledare för konfirmanderna är:
Församlingspedagog: Moa Arnberg- Håkansson

Om du vill anmäla dig till någon av våra grupper gör du det enklast genom att skicka ett mail till rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se.
Du kan också skicka ett brev till:
Rödeby församling
Box 43
373 03 Rödeby

Ange namn, adress, hemtelefon, personnummer, vårdnadshavare och vilken grupp du vill anmäla dig till.

Har du frågor kontakta:
Moa Arnberg-Håkansson på telefon/sms 0455-33 77 37, 0709-11 77 37
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

Ladda ned konfafoldern på länken nedan.

Instagram: 3 kompaniet
Snapchat: 3:e kompaniet

Personuppgiftsbehandling

När du väljer att konfirmeras hos oss behöver vi personuppgifter på dig samt på vårdnadshavare. Detta för att kunna kontakta dig/er och för att enligt lag kunna registrera konfirmationen i Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem.
Endast berörd personal, så som pedagog, präst och kanslist tar del av uppgifterna.