Foto: Magnus Aronson/Ikon

Konfirmation 22/23

Välj mellan Måndag-, Onsdag- eller Mekagrupp.

Måndagsgruppen träffas på måndagar klockan 14.45-16.45 i församlilngshemmet, det är inte träffar vid lov och praktik. Vi börjar alltid med fika.

Vi kommer under året att göra olika äventyr till spännande mål, samt åka på två läger till Södra Hoka 16-18 september 2022 samt 21-23 april 2023 . Konfirmationsgudstjänsten blir den 13 maj 2023 i Rödeby kyrka.

Max 18 ungdomar. Blir gruppen för stor kommer vi göra två grupper och träffas varannan vecka.

Onsdagsgruppen träffas varannan onsdag klockan 16.00-18.15 i församlingshemmet, det är inte träffar vid lov och praktik. Vi börjar alltid med fika.

Vi kommer under året att göra olika äventyr till spännande mål, samt åka på två läger till Södra Hoka 16-18 september 2022 samt 21-23 april 2023. Konfirmationsgudstjänsten blir den 13 maj 2023 i Rödeby kyrka.
Max 18 ungdomar. 

Meka är en grupp som träffas på onsdagar (och några tisdagar) varannan vecka klockan 16.00-18.15 i församlingshemmet. Vi börjar alltid med fika.
Vi träffas inte vid lov och praktik.

Några gånger/termin kommer vi träffa mekaniker på en verkstad och lära oss att meka lite med bilar. Vi kommer också att åka på två läger till Södra Hoka 16-18 september 2022 samt 21-23 april 2023.
Konfirmationsgudstjänsten blir i Rödeby kyrka lördag 13 maj 2023.
Max 10 ungdomar.

 

Samtliga grupper börjar med gemensam upptakt söndagen den 4 september 2022.

Ledare för konfirmanderna är:
Församlingspedagog: Moa Arnberg- Håkansson
Präst: Wictor Wallin

Om du vill anmäla dig till någon av våra grupper gör du det enklast genom att skicka ett mail till rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se.
Du kan också skicka ett brev till:
Rödeby församling
Stationsvägen 38
373 42 Rödeby

Ange namn, adress, hemtelefon, personnummer, vårdnadshavare och vilken grupp du vill anmäla dig till.

Har du frågor kontakta:
Moa Arnberg-Håkansson på telefon/sms 0455-33 77 37, 0709-11 77 37
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se

Ladda ned konfafoldern på länken nedan.

Följ oss på:
Instagram: 3 kompaniet
Snapchat: 3:e kompaniet

Personuppgiftsbehandling

När du väljer att konfirmeras hos oss behöver vi personuppgifter på dig samt på vårdnadshavare. Detta för att kunna kontakta dig/er och för att enligt lag kunna registrera konfirmationen i Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem.
Endast berörd personal, så som pedagog, präst och kanslist tar del av uppgifterna.