Svenska kyrkan i Rio de Janeiro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Rio de Janeiro Besöksadress: Restaurante Devassa, Rua Bolívar 8, Rio de Janeiro Telefon: +55(21)990324157

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Välkommen till Svenska kyrkan i Sydamerika!

Svenska kyrkan har en mobil präst i Sydamerika. Under OS i Rio de Janeiro i Brasilien erbjuder Svenska kyrkan samtal och har en krisberedskap för svenskar på plats.

I Sydamerika finns svenskar utspridda i många olika länder. Svenska kyrkan har en mobil präst som besöker de olika församlingarna för att vara själavårdare, fira gudstjänst, döpa, viga och begrava. En ny mobil präst börjar sitt arbete i Sydamerika i slutet av augusti 2016. Mer information och kontaktuppgifter kommer här inom kort. 

Svenska kyrkan på plats under OS i Rio

Under OS i Rio 5-21 augusti kommer Svenska kyrkan att erbjuda samtal och gudstjänster och ha en krisberedskap för svenskar på plats.

- Vi vet hur viktigt det är att kunna hjälpa människor som fått problem av olika slag. Det kan handla om olycka, sjukdom eller dödsfall, säger prästen Olof Olofsson. 

Kyrkans personal kommer att knyta kontakt med svenskar och andra nordbor på plats och berätta om kyrkans närvaro under OS.

Vi vet hur viktigt det är att kunna hjälpa människor som fått problem av olika slag. Det kan handla om olycka, sjukdom eller dödsfall.

Olof Olofsson, präst

Vid behov kommer de att göra sjukbesök, häktesbesök och ge stöd om någon blir utsatt för rån eller liknande.

Om någon kris eller katastrof skulle inträffa, samarbetar Svenska kyrkan precis som tidigare med utrikesdepartementet och svenska ambassaden.

Möt Svenska kyrkans präster 

Fyra präster från Svenska kyrkan finns på plats: 

Olof Olsson, Halmstad, har arbetat sex år i Brasilien.  
Lena Brolin, Uppsala, tidigare kyrkoherde i Svenska kyrkan i Brasilien.
Ann-Katrin Bosbach, Uppsala. Har tidigare arbetat både på svenska kyrkan i Berlin och i Brasilien.
Nicklas Fahlgren, Uppsala, har arbetat för Svenska kyrkan i Peru.

Var? Restaurante Devassa, Rio de Janeiro Rua Bolívar 8, Copacabana

När? Varje dag 5 augusti till 21 augusti kl 12-21.

Telefonnummer +55 21 990324157.

Svenska kyrkan kommer också att finnas i Rio under Paralympics som pågår 7-18 september. 

som hemma fast utomlands

Svenska kyrkan finns etablerad på 42 platser i 24 länder världen över. På ytterligare ett 80-tal platser firar vi regelbundet gudstjänst. Varje år får Svenska kyrkans församlingar i andra länder en miljon besök. Sju procent av Sveriges medborgare bor och arbetar utomlands.  

Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser.

Svenska kyrkan i utlandet har också en viktig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Svenska kyrkan i utlandet, tidigare ofta kallad SKUT,  har församlingar i drygt 40 städer runt om i världen. Vi finns till för dig när du är turist, student, au-pair eller bor utomlands kortare eller längre tid. Välkommen till utlandskyrkan!

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, tidigare ofta kallad SKUT, har församlingar i drygt 40 städer runt om i världen. Vi finns till för dig när du är turist, student, au-pair eller bor utomlands kortare eller längre tid. Välkommen till utlandskyrkan!