Martin Luther – sammanfattning

Munken Martin Luther insåg en dag att det goda förhållandet mellan Gud och människa inte är något som vi själva kan åstadkomma. Han kom fram till att gudsrelationen – rättfärdigheten – är en gåva som Gud ger helt gratis till den människa som tror.

Luther hade studerat intensivt. Han brottades med texterna i Bibeln när han som professor vid universitetet i Wittenberg förberedde sina föreläsningsserier. En dag hände det. Han förstod bibelordet på ett nytt sätt!

Luthers insikt påverkade hans liv och teologi 

Luthers insikt brukar kallas för hans reformatoriska upptäckt. Ingen vet exakt när den ägde rum, men man gissar att den drabbade honom år 1518 eller 1519, alltså strax efter att han offentligt hade berättat om sina 95 teser mot den så kallade avlatshandeln. Upptäckten påverkade Luthers liv och teologi på ett mycket radikalt sätt. I skriften ”Om en kristen människas frihet” från 1520 sammanfattade Luther vad han hade kommit fram till.

Kristna har två sorters frihet

Luthers huvudpoäng i boken är att en kristen människa har en tvåfaldig frihet genom sin tro på Jesus Kristus.

Det handlar inte om prestationer

Den första friheten hänger samman med Luthers reformatoriska upptäckt, alltså hans insikt om att människans goda förhållande med Gud  kommer genom tro, inte genom människans egna prestationer. Luther betonar att när människan hör evangeliet, det vill säga det glada och befriande budskapet om Jesus Kristus, kan Gud väcka en hoppfull tro i henne som gör att hon befrias från synden, skulden och döden.

Enklast kan man förklara det som att Jesus och människan genom tron förenas till en enda person. Jesus tar över de egenskaper hos människan som skiljer henne från Gud och som leder till hennes död; det vill säga ondska, synd och skuld.

Människan får i sin tur ta del av Jesus Kristus gudomliga egenskaper; rättfärdighet, odödlighet och kärlek. Växlingen kallas ibland för ”det saliga bytet” eller ”det lyckliga bytet”. Bytet betyder att Jesus får människans synd och skuld medan människan i sin tur får nytt liv och nya livsmöjligheter genom Jesus.

Kärleken från Gud blir en drivkraft  

Den andra friheten som en kristen människa har, sa Luther, hänger ihop med att hon genom att tro får del av Kristus kärlek. Den kärleken väcker lusten att leva som Gud vill. Gud vill att vi ska älska varandra. Genom sin tro befrias den kristna människan så att hon kan handla kärleksfullt mot sina medmänniskor. Hon vill och får vara ”en Kristus” för andra. Hon försöker hjälpa andra, inte för att Gud ska tycka om henne och belöna henne med syndernas förlåtelse och evigt liv, utan för att Gud har gett henne denna kärlek genom tron. Den kärlek som hon får ta emot från Gud blir en drivkraft som gör att hon försöker göra gott mot andra.

Karin Johannesson (bearbetad text)

En färggrann och abstrakt målning föreställer Martin Luther.

Vem var reformationens Martin Luther?

Martin Luthers var kritisk till vissa inslag i kyrkans liv och startade det som kom att bli den protestantiska reformationen. Luthers idéer under 1500-talet har stor betydelse för Svenska kyrkan av idag.