Mötet 2016 i Lund och Malmö

Den 31 oktober 2016 uppmärksammade katoliker och lutheraner tillsammans 500-årsminnet av reformationen genom en gudstjänst i Lund och det publika eventet ”Together in Hope” i Malmö. Medverkade gjorde påve Franciskus från katolska kyrkan, biskop Munib Younan och Martin Junge från Lutherska världsförbundet, körer, artister och internationella gäster.

Redan den 31 oktober 2016 startade reformationsåret. Då kom ledarna för Romersk-katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet till Lund för att uppmärksamma 500-årsminnet tillsammans med tusentals deltagare.

Mötet byggde på det gemensamma dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” från 2013 som de kristna kyrkorna tagit fram tillsammans.  

Under dagen hölls först en ekumenisk bön i Lunds domkyrka och efter det arrangerades det publika eventet ”Together in Hope” på Malmö arena. Budskap om hopp, gemenskap och ansvar för världen stod i fokus under hela dagen.

Påve Franciskus med playknapp

Live från Malmö Arena 31 oktober 2016

Påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge med flera talade på Malmö Arena. Sändningen går att se i efterhand här på sidan.

Påve Franciskus står med öpnade händer och säger något i en mikrofon.

Påve Franciskus tal från Malmö Arena 31 oktober

Påven kommenterade personligt de olika vittnesbörden som andra närvarande framfört i Malmö arena. Han avslutade med en uppmaning om att inte låta oss nedslås utan göra dagliga gester av fred och försoning.

Biskop Munib Younan står i en strålkastarbelyst talarstol.

Biskop Munib Younan tal från Malmö Arena 31 oktober

Biskop Munib Younan kommenterade personligt de olika vittnesbörden som andra närvarande framfört i Malmö arena.

Prästen Martin Junge i strålkastarljus läser högt i Lunds domkyrka.

Martin Junges predikan i Lunds domkyrka 31 oktober

Lutherska världsförbundets generalsekreterare predikade tillsammans med påve Franciskus i Lunds domkyrka.

Påve Franciskus i vit dräkt och röd stola läser högt ur en bok i en mikrofon.

Påve Franciskus predikan från Lunds domkyrka 31 oktober

Predikan under det gemensamma högtidlighållandet av reformationens minne i Lunds domkyrka 31 oktober 2016.

På Svenska kyrkans Vimeokanal kan du se filmer från eventet ”Together in Hope” på Malmö arena.

Från konflikt till gemenskap

Det historiska mötet i Lund och Malmö år 2016 är frukten av 50 års ekumenisk dialog mellan lutheraner och katoliker. En milstolpe i den dialogen är dokumentet "Från konflikt till gemenskap" från 2013.

Pressmaterial

Samlat pressmaterial: Du som arbetar som journalist hittar samlat pressmaterial på engelska på Lutherska världsförbundets webbplats.

Foto: Gå till vårt bildarkiv.

Film: Gå till vår Vimeokanal.