Mötet 2016 i Lund och Malmö

Den 31 oktober 2016 uppmärksammade katoliker och lutheraner tillsammans 500-årsminnet av reformationen genom en gudstjänst i Lund och det publika eventet ”Together in Hope” i Malmö. Medverkade gjorde påve Franciskus från katolska kyrkan, biskop Munib Younan och Martin Junge från Lutherska världsförbundet, körer, artister och internationella gäster.

Redan den 31 oktober 2016 startade reformationsåret. Då kom ledarna för Romersk-katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet till Lund för att uppmärksamma 500-årsminnet tillsammans med tusentals deltagare.

Mötet byggde på det gemensamma dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” från 2013 som de kristna kyrkorna tagit fram tillsammans.  

Under dagen hölls först en ekumenisk bön i Lunds domkyrka och efter det arrangerades det publika eventet ”Together in Hope” på Malmö arena. Budskap om hopp, gemenskap och ansvar för världen stod i fokus under hela dagen.

På Svenska kyrkans Vimeokanal kan du se filmer från eventet ”Together in Hope” på Malmö arena.

pressmaterial

Samlat pressmaterial: Du som arbetar som journalist hittar samlat pressmaterial på engelska på Lutherska världsförbundets webbplats.

Foto: Gå till vårt bildarkiv.

Film: Gå till vår Vimeokanal.