Foto: Magnus Aronson/Ikon

Martin Luther och reformationen – fördjupning

Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. Lär dig mer om Martin Luther, hans tankar och om reformationen.

Ordet reformation är dubbeltydigt. Dels handlar det om att återge något sin ursprungliga form, dels om att omforma. Martin Luther sökte sig till källorna för att förändra kyrkan, så att människor skulle få bättre hjälp att upptäcka evangeliet: Du är sedd, älskad och förlåten av Gud!

Här kan du läsa texter av sex olika teologer om hur reformationen påverkar Svenska kyrkans tro och hur den förändrat kyrkan och samhället. Finns det något i det lutherska arvet som vi behöver göra upp med?

Prästen och konstnären Kent Wisti har illustrerat. Skribenterna presenteras längre ner på sidan.

Du kan ladda hem texterna som pdf

På sidan finns texterna att hämta i pdf-format och en presentation av skribenterna. En del av materialet finns också översatt till andra språk.

 

texternas författare

  • Urban Claesson är forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och professor  i historia med särskild inriktning mot kyrkohistoria vid Högskolan Dalarna. Han har nyligen skrivit boken Kris och kristnande: Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689-1713. Pietism, program och praktik. (Makadam 2015).
  • Elisabeth Gerle är präst, etikforskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och professor i etik vid Lunds universitet. Hennes senaste bok är Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt (Verbum 2015).
  • Karin Johannesson är präst, universitetslektor i religionsfilosofi och docent vid Uppsala universitet. Hon har nyligen skrivit boken Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition (Verbum 2014).
  • Cristina Grenholm är präst,  kyrkosekreterare och chef på sekretariatet för teologi och ekumenik på kyrkokansliet i Uppsala. Hon är även professor i tros- och livsåskådningsvetenskap. Hennes senaste bok är Vår tro som min. Levande trosbekännelse. (Verbum 2015).
  • Cecilia Nahnfeldt är präst, forskningschef vid kyrkokansliet i Uppsala och docent i genusvetenskap. Hon har nyligen skrivit boken Luthersk kallelse. Handlingskraft och barmhärtighet (Verbum 2016).
  • Henrik Tobin är kyrkomusiker, skribent och verksam inom Kyrkomusikernas riksförbund, Lärarförbundet och Svenska kyrkan. Han har nyligen skrivit boken Ett gemensamt kosmos. Perspektiv på musik, liturgi och teologi (Artos och Norma 2015).