Vigsel
Foto: IKON

Vigsel

Till förberedelserna inför vigseln hör det så kallade vigselsamtalet. Då får brudparet träffa prästen som ska förrätta vigseln för att prata igenom det hela. Det är också ett fint tillfälle att diskutera bibelord, musik och andra frågor man kan ha inför den stora dagen.

En vigselgudstjänst i Svenska kyrkan förrättas av en präst och innehåller brudparets ja och löften till varandra, bibelläsning, välsignelse och bön. Det finns en fastställd ordning, som dock också ger utrymme för egna önskemål. Kanske vill man ha någon som sjunger eller spelar ett eller flera musikstycken, kanske har ni egna önskemål om psalmer eller textläsningar, kanske vill ni att någon anhörig medverkar på något sätt i vigselgudstjänsten genom att läsa ett bibelord, be en bön eller något annat.

Grattis – ni har tagit ett stort och viktigt beslut!
Genom att vigas i kyrkan och ingå äktenskap säger man ja till varandra och till att leva tillsammans livet ut.
En kyrklig vigsel kan firas med många gäster och stor fest efteråt – eller i all enkelhet med bara prästen och ett par vittnen närvarande!