Program för vigsel

Många brudpar väljer att göra ett programblad som delas ut till gästerna. Då kan det vara bra att läsa igenom nedanstående punkter som en hjälp på vägen.


Ordningen för vigsel i Svenska kyrkan brukar se ut ungefär så här:

Inledningsmusik
(Gudstjänsten inleds ofta med orgelmusik eller annan instrumentalmusik. Därefter kan man ha solosång eller instrumentalmusik)

Psalm
(Två eller ibland tre psalmer väljs till vigseln. I Den Svenska Psalmboken finns psalmerna indelade i olika ämnesområden. Vigselpsalmer eller psalmer som anknyter till årstiden är vanliga vid vigslar. Diskutera med prästen om era önskemål!)

Inledningsord och bibelläsning
(Prästen läser inledningsorden. Bibeltexterna kan läsas av någon av bröllopsgästerna.)

Vigselakt
(Här följer vigselakten som inleds med ”Frågorna”, där paret säger ja till varandra. Sedan följer bön över ringarna, löftena och ringväxlingen innan denna del avslutas med tillkännagivandet där prästen förklarar paret man och hustru. Församlingen står upp under hela vigselakten.)

Ev. psalm
(Här kan en psalm sjungas, om så önskas.)

Förbön
(Förbönen kan ledas av prästen eller någon av gästerna. Det finns två förböner att välja på enligt kyrkohandboken, men det går också bra med en fritt formulerad bön.)

Herrens bön
(Här ber man bönen Vår Fader, ledd av prästen.)

Välsignelsen

Psalm

Avslutningsmusik
(Instrumentalmusik eller solosång kan föregå utgångsmusiken)