Praktiskt kring begravning

Minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten vill många samlas till ytterligare en stunds gemenskap då man får fortsätta att minnas den döde. Prästen kan - om de anhöriga önskar - vara med vid minnesstunden. Där ges tillfälle för fler att medverka i ord och ton för att teckna den avlidnes minne.

Bårtäcke

Istället för blommor kan en kista dekoreras med ett vackert bårtäcke. Detta finns att låna i församlingen.

Sorgesamtal

Före begravningen träffar den präst som ska förrätta begravningsgudstjänsten de anhöriga. Man talar om den avlidne och pratar förstås om den stundande begravningen.