Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda i Redvägs församling.

Kyrkoherde
Carolina Davidson 0321-299 61, 0705-111 504
carolina.davidson@svenskakyrkan.se

Komminister
Anders Sterzel 0321-299 67, 0730-29 95 05
anders.sterzel@svenskakyrkan.se

Jenny Jarvid 0321-688306, 0736-949931
jenny.jarvid@svenskakyrkan.se


Diakon
Anette Ljungberg 0321-299 68, 0765-175371
anette.ljungberg@svenskakyrkan.se

Kansli, expedition
Anne-Louise Wingborn 0321-299 66, 0765-175369
anne-louise.wingborn@svenskakyrkan.se

Kantorer
Gullan Merhamre 0321-299 63, 0702-066 301
gullan.merhamre@svenskakyrkan.se
Ann-Katrin Johansson 0321-299 64, 0765-175367
ann-katrin.johansson@svenskakyrkan.se
Anne-Louise Wingborn 0321-299 66, 0705-389009
anne-louise.wingborn@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförman
Kurt Eriksson 0321-299 65, 070-2060274
kurt.eriksson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Ann Sidstedt 0321-688302, 0765-175374
ann.sidstedt@svenskakyrkan.se
Christer Andersson 0321-688301, 0765-175373
christer.andersson@svenskakyrkan.se
Malin Kåremark 0321-29969, 0765-175372
malin.karemark@svenskakyrkan.se
Mattias Larsson

Barn och ungdomsledare
Sandra Frändås 0321-688305, 0765-175376
sandra.frandas@svenskakyrkan.se
Annika Karlsson 0703-275 447
Elaine Sigfridsson 0733-148 550