Någon att tala med

Behöver du samtala med någon? Många gånger hamnar vi alla i stunder och situationer som gör att behovet av att prata med någon eller bli lyssnad på, kan vara av stor betydelse och ibland livsavgörande. Välkommen till kyrkans samtalsmottagning i Redvägs församling.

I kyrkan har vi en lång tradition på att det goda samtalet kan innebära förändring i en människas livssituation och liv. Samtalet kan liknas vid att ha en medvandrare en bit på vägen eller ett andrum.
Många upplever att tröskeln är hög för att söka stöd i form av samtal, men de flesta som tagit steget uttrycker ändå "varför har jag inte gjort detta tidigare". Många gånger kan samtalen belysa det vi alla på ett eller annat sätt berörs av i livet, som tex relationer, kriser, stress, sjukdom, ensamhet, sorg men också tankar om tro och tvivel.

Du kommer som du är, oavsett tro eller tillhörighet i Svenska Kyrkan.
Ingenting är för stort eller för litet. Samtalen kostar inget och vi har tystnadsplikt.

Kontaktperson Kyrkans samtalsmottagning

Diakon
0321-299 68   SMS: 0765-175371
Exp
0321-299 60

Mail: redvags.forsamling@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Blidsberg Prästgården 102
523 76  Blidsberg