Foto: Sven-Erik Falk

Musik och körer

Musiken genomsyrar i princip alla verksamheter inom Redvägs Församling – inte minst gudstjänsterna.
Musik skapar mötesplatser och genom musiken får vi möjlighet att ta intryck av och ge uttryck för den kristna tron.
Kombinationen att sjunga och musicera och att göra det tillsammans har dessutom, enligt flera studier, visat sig ha positiva effekter på hälsan!

Kanske finns det något just för dig.  Du behöver inte anmäla dig till någon av grupperna, men har du frågor och funderingar, hör av dig till församlingens musiker (se information till höger).

Redvägskören – Ekumenisk Vuxenkör 


övar onsdagar 19.00-20.30 i Dalums Församlingshem 
Kontakt: Gullan Merhamre 0702-066301

Dalumskören – Dagledigkör
övar  tisdagar  9.30-11.30 i Dalums Församlingshem 
Kontakt: Anne-Louise Wingborn 0705-389009

Barnkör i Blidsberg


Ekumeniska Barnkören ses torsdagar 16.30-17.00 i Blidsbergs Missionskyrka
Kontakt: Annika Karlsson, Gullan Merhamre

Barnkör i Dalum


övar onsdagar 13.15-14.15 i Dalums Församlingshem
Kontakt: Ann-Katrin Johansson

Öppen Förskola med Baby/Barnrytmik
för vuxen och barn (mellan 0-6 år) träffas onsdagar 9.00 – 11.30 i Dalums Församlingshem
Drop in från kl 9.00. Sångstund o fika från kl 10.00
Kontakt: Ann-Katrin Johansson,  Annika Karlsson