Gudstjänst

”Barnet bar på 100 språk, men berövades 99 av dem. Låt oss återerövra dem!” har någon sagt. Det finns en stor sanning i detta. Barnets förundran inför livet har ofta inga begränsningar. I lekens värld finns inga hinder. Tidens och rummets begränsningar tillhör det vuxnes inrutade värld. Guds verklighet har inga väggar. Därför behöver vi öva oss i det vägglösa seendet.

Ibland kallas gudstjänst för ”Guds barns lek inför Guds ansikte”. Liturgins språk (gudstjänst- ordning) har en mångfald som barnets. Här finns orden i böner och bibeltexter, här finns upprepningens trygghet, här finns överraskningens tilltal, här finns det annorlunda rummet med dess många symboler, här finns rörelsen, här finns gestaltningen, här finns musiken, här finns det symboliska skeendet, här finns tystnaden och stillheten, här finns de många tidsdimensionerna (då-nu-sedan).

Liturgins språkliga mångfald är unik, för det spränger tid och rum. Med barnets förundran, att ritualisera leken, att skapa för fasta och ogenomträngliga väggar, som ibland t.o.m. skymmer Gud…

Vi firar gudstjänst inför Gud i tacksamhet och glädje, för att förstå, tydligöra och hänföras över innebörden av och insikten i att vi är skapade till Guds avbild, befriade i Jesus Kristus och förnyade av den helige Anden!

Välkomna till gudstjänsterna i Redvägs församling!

Information om gudstjänster och andra evenemang hittar du i kalendern på startsidan.