Ekumeniska cafékvällar

Tillsammans kan vi göra så mycket mer...

Under några kvällar i vår anordnas ekumeniska cafékvällar, vilket innebär ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan, Filadelfia och Missionskyrkan i det område som är Redvägs församling!

Vid dessa tillfällen medverkar präster och pastorer från de olika samfunden. Det blir också sång och musik eller någon annan programpunkt.

 

Välkommen!