Dop
Foto: Bernt Friberg

Dop

Då dopet är vägen in i församlingen och församlingslivet är kyrkan den naturliga platsen för dopet.

 På samma sätt är församlingens söndagsgudstjänst den naturliga inramningen. Det är fint och högtidligt när hela församlingen kan välkomna och be för barnet. Det går också bra att ha dopet efter gudstjänsten. Vissa lördagar är det också möjligt att ha dopgudstjänst.
Vem av församlingens präster som utför dopet beror på vem som är i tjänst.

Vid dopet får barnet ett livslångt löfte om att tillhöra Gud. Men dopet är också en fin möjlighet för föräldrarna att bära fram sitt barn i glädje och tacksamhet över det nya lilla liv de fått ansvar för!

I Svenska kyrkan döps de allra flesta som spädbarn – även om man naturligtvis kan döpas när som helst i livet. Dopdagen är därför för många en stor högtidsdag. Kanske är det första gången efter barnets födelse som man samlar hela släkten och vännerna.

Vi som människor värderar varandra allt för ofta efter de egenskaper vi har, men för Gud är varje människa värdefull. I dopet har vi fått ett bevis för detta. Dopet talar om att Jesus finns mitt ibland oss. Vad som än händer, vad än andra människor kommer att tycka och tänka om oss. Jesus säger: "Jag är med Er alla dagar intill tidens ände". Ett löfte som ger oss trygghet.

Hur en människas liv blir vet vi inte mycket om. Men om en döpt människas liv vet vi något mycket viktigt: Han eller hon är upptagen i Guds kyrka och den kan aldrig göras ogjort. Dopet är början på en vandring tillsammans med Gud.

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara, stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet (Sv Ps 248)
Denna psalm används ofta vid dop. En psalm där ordet trygghet står i centrum. Oavsett om man är barn eller vuxen, så behöver vi som människor känna trygghet.
En trygghet som bär oss genom livet, hur än vårt eget liv kommer att gestalta sig. Man kan säga att trygghet är ett slags övertag på livet.

Att döpas är att bli Guds barn. Det är något vi får ta emot alldeles gratis, som en fin present som räcker hela livet.
När man döps i Svenska kyrkan blir man också medlem i församlingen.