Borgerlig begravning

Detta gäller alltså även lokal för borgerliga begravning, utan religiösa symboler. En sådan lokal är Vistasalen, i förvaltningsbyggnaden vid Vists kyrkogård (strax norr om Ulricehamn).

Oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte så är det just Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten (i de allra flesta av landets kommuner). Därför är kyrkan skyldig att tillhandahålla det som ingår i begravningsavgiften (läs mer under fliken Begravningsavgift).