Böne Kyrka
Foto: Bernt Friberg

Böne kyrka

Passagen till sakristian murades igen och på altarväggen målades istället ett bibliskt landskap. Den nuvarande altartavlan är gjord av Viking Lanje och tillkom i samband med restaureringen 1951.

Från början hade den nya kyrkan predikstolen placerad över altaret med en passage från sakristian – ett sätt att understryka Ordets betydelse -  men redan ett par decennier senare flyttades predikstolen och fick sin nuvarande placering på den norra väggen.

På 1800-talet byggdes många tidstypiska nya kyrkor i den så kallade empirestilen och Böne kyrka är en typisk sådan. På samma plats som den nya kyrkan byggdes på 1820-talet låg en medeltida föregångare och därifrån har hämtats dopfunten och storklockan.