Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Redvägs församling Besöksadress: Blidsberg Prästgården 102, 52376 Blidsberg Postadress: Prästgården 102, 52376 Blidsberg Telefon:+46(321)29960 E-post till Redvägs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsombud

Varje kommun i Sverige har ett utsett begravningsombud. Ombuden utses av länsstyrelsen och deras uppgifter är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ombudet ska bland annat hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan kan ha, samråda med företrädare för andra trossamfund vid exempelvis större förändringar av begravningsplatser, informera icke-medlemmar om sin verksamhet och underrätta länsstyrelsen om det finns anledning att anmärka på något som rör församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

 Begravningsombudet har rätt att ställa frågor och medverka vid sammanträden där begravningsfrågor diskuteras. Det är också ombudet som godkänner församlingens förslag till begravningsavgift hos kammarkollegiet.

Begravningsombud i Ulricehamns kommun är Berit Frändås.