Begravningsgudstjänst

Det är viktigt att anhöriga känner att begravningsgudstjänsten blir något fint och bra som man får minnas länge och från församlingens sida försöker man att i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till sorgehusets tankar kring val av texter, musik och annat i gudstjänsten. Därför är det angeläget att sådana önskemål förs fram så tidigt som möjligt i planeringen.

Prästen har ansvaret för begravningen, tillsammans med kyrkomusikern som har en viktig del i ansvaret av den musik som inramar gudstjänsten.

Begravningsgudstjänsten är en viktig ritual som har flera uppgifter. Den ska bidra till en förståelse för att den avlidne är död och också - mitt i sorgen - förmedla det viktiga budskapet ur evangeliet: om uppståndelsen! Men för de flesta människor är kanske begravningsgudstjänsten främst ett avsked, då vi samlas för att ta farväl av en älskad anhörig.