Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Redvägs församling Besöksadress: Blidsberg Prästgården 102, 52376 Blidsberg Postadress: Prästgården 102, 52376 Blidsberg Telefon:+46(321)29960 E-post till Redvägs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsavgift

Enligt begravningslagen ska alla som är folkbokförda i Sverige betala en avgift för begravningsverksamheten. Detta kallas begravningsavgift och beräknas utifrån inkomst. Begravningsavgiften redovisas på skattsedeln.

Begravningsavgiften är alltså skild från den kyrkoavgift som medlemmar i Svenska kyrkan betalar för sitt medlemskap.

I begravningsavgiften ingår:

- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år

- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,

- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,

- kremering

- lokal för förvaring och visning av stoftet

- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler