Begravning och kyrkogårdar

När en anhörig avlidit känns det ofta viktigt med ett fint och värdigt avsked.

I Redvägs församling - och på de allra flesta håll i landet - är det Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten. Detta gäller oavsett om den avlidne tillhört Svenska kyrkan eller inte. Detta finansieras av den så kallade begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar och som alltså är helt skild från kyrkoavgiften som endast medlemmar i Svenska kyrkan betalar.

Det finns mycket att fundera över när det gäller begravning och gravsättning och det är viktigt att tänka igenom besluten noga.

I menyn till vänster kan du läsa mer under olika rubriker som rör begravning och kyrkogårdar.