Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Nya medarbetare

Vi hälsar våra nya medarbetare välkomna!

NYA MEDARBETARE

Urban Säfström Foto: Carina Ermesjö

URBAN SÄFSTRÖM, Kyrkogårds- och fastighetschef
Tillträder tjänsten 1 december 2020. Intervju kommer i nästa nummer av Kyrkbladet, Nr 1 2021.

LINDA HANSSON, Ekonomichef
Tillträder tjänsten 1 mars 2021. Intervju kommer i nästa nummer av Kyrkbladet, Nr 1 2021.