Två personer samtalar. En av de håller en porslin-kopp i händerna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Boda väntjänstgrupp

Vill du göra en insats för medmänniskor? Hör gärna av dig!

Väntjänstgruppen
Vill göra en insats för medmänniskor t. ex. genom ett besök, sällskap på promenad, ett telefonsamtal, fika tillsammans, m.m. På vårt äldreboende Backåkern är de också glada för besök.