Foto: Göran Swahn

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Vi har mötesplatser för små barn och deras föräldrar, gemenskapsträffar för äldre och ensamma, stöd till den som drabbats av sorg, ett rikt musikliv med våra egna körer och konserter, gudstjänster i pastoratets kyrkor och kapell.

vi ställer inte in - vi ställer om!


VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Vi följer regeringens beslut om förbud om offentliga evenemang över 50 personer. Det gäller även vid dop, bröllop och begravning. Beslutet gäller tillsvidare.

För att göra det säkert för besökare har vi stängt av rader i våra kyrkor och ser till att besökarna håller rätt avstånd. I mindre lokaler begränsas antalet besökare ytterligare, så rekommenderat avstånd mellan varandra kan hållas.

Vi kan komma att behöva ställa in verksamhet/evenemang med kort varsel, så håll koll på hemsidans kalender. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer