Foto: Alex & Martin /Ikon

Rapporter till regeringen

Varje år får Svenska kyrkan ersättning från regeringen för att förvalta kyrkomiljöerna, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning. Här kan du ladda ned årsrapporter som redovisar hur dessa pengar använts.