Kvinna restaurerar kyrkfönster.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Rapporter projekt i stift och församlingar

Här kan du ladda ned rapporter om olika projekt genomförda i stift och församlingar.

Målade kyrkfönster i olika former och storlekar.

Glasmåleri i Växjö stift

Glasmålningarna i Jönköpings län håller hög klass och många är skapade av välrenommerade konstnärer. De äldsta är från mitten av 1800-talet och de nyaste från 1990-talet. Inventeringen utreder glasmålningarnas kulturhistoriska värde och tekniska skick.

Omslaget till Buxbom

Buxbomen i Skåne och Blekinge

Buxbomen anses ha ett stort kulturhistoriskt värde. Men sedan 2010 har den i Skåne och Blekinge drabbats av en allvarlig svampsjukdom. Handbok om buxbom på begravningsplatser i Skåne och Blekinge vill ge ökad kunskap om buxbomen, samt verktyg för hur man kan hantera svampsjukdomen.

Renoveringen av vinden på Forshems kyrka.

Tidigmedeltida taklag i Skara stift

De senaste årtionden har intresset för vindsutrymmen och takkonstruktioner i kyrkor ökat. Hur underhåller man medeltida träkonstruktioner på vindarna bäst? När är det nödvändigt att göra ingrepp och vilken sorts isolering kan användas?