Skåp i kyrka.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Rapporter nationella projekt

Här hittar du rapporter om olika projekt som rör kyrkomiljön eller kyrkobyggnader. Rapporterna är publicerade av externa aktörer i samarbete med Svenska kyrkan.