Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rapporter nationella projekt

Här hittar du rapporter om olika projekt som rör kyrkomiljön eller kyrkobyggnader. Rapporterna är publicerade av externa aktörer i samarbete med Svenska kyrkan.