Ett stort öppet altarskåp.
Foto: Mark Harris & Georg Lulich

Rapporter nationella projekt

Här hittar du rapporter om olika projekt som rör kyrkomiljön eller kyrkobyggnader. Rapporterna är publicerade av externa aktörer i samarbete med Svenska kyrkan.

Allhelgonakyrkan i Helgalunden en solig dag.

Tjärning en del av kulturarvet

Under 2000-talet har många församlingar satsat stora summor på tjärstrykning. Samtidigt har Sverige, som en gång var världens främsta exportör av furutjära, helt upphört med tjärproduktion i industriell skala.

Man använder lie på äng.

Skapa en slåtteräng

Allt fler församlingar ersätter gräsmattorna på kyrkogårdarna med slåtteräng för att främja den biologiska mångfalden. Liehandboken är en introduktion till hantverket lieslåtter, en kunskap som håller på att försvinna i Sverige.

Tuna kyrka omfärgas med silikatfärg.

Vattenglas på kyrkofasad

Vattenglas framställs genom att smälta kvarts med pottaska eller soda. Vattenglasfärger har använts på flera kyrkofasader nationellt och internationellt. Några exempel är katedralen i Rouen, Barkeryds kyrka, Nässjö gamla kyrka.