En kyrkvägg med mönstrat tegel.
Foto: Maria Svensk /Ikon

Rapporter kyrkoantikvarisk ersättning

På den här sidan kan du ladda ned tre olika typer av rapporter: redovisningar till regeringen om hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts, externa rapporter som rör projekt i kyrkomiljön och rapporter om projekt i stift och församlingar.

Rapporter till regeringen

Varje år får Svenska kyrkan ersättning från regeringen för att förvalta kyrkomiljöerna, så kallad kyrkoantikvarisk ersättning. Här kan du ladda ned årsrapporter som redovisar hur dessa pengar använts.

Ett stort öppet altarskåp.

Rapporter nationella projekt

Här hittar du rapporter om olika projekt som rör kyrkomiljön eller kyrkobyggnader. Rapporterna är publicerade av externa aktörer i samarbete med Svenska kyrkan.

En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.

Rapporter projekt i stift och församlingar

Här kan du ladda ned rapporter om olika projekt genomförda i stift och församlingar.