Underifrånvy av tegelkyrka.
Foto: Maria Svensk/Ikon

Rapporter kyrkoantikvarisk ersättning

På den här sidan kan du ladda ned tre olika typer av rapporter: redovisningar till regeringen om hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts, externa rapporter som rör projekt i kyrkomiljön och rapporter om projekt i stift och församlingar.