Kyrkofullmäktige i Råneå församling 2022-2025

Här kan ni se valda ledamöter till kyrkofullmäktige. På kyrkofullmäktige den 8 november beslutades det att Staffan Bergman blir ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkorådet samt att Tanja Nilsson blir vice ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Ordinarie:
Tanja Nilsson (POSK)            
Birgitta Johansson Norberg (S)        
Staffan Bergman (POSK)                 
Anders Öquist (S)  
Yvonne Bergqvist (S)   
Roger Bengt Erik Nilsson (POSK)               
Ann-Charlotte Lindqvist (POSK) 
Ralf Lövgren (S)  
Kajsa Ljungberg (POSK) 
Camilla Matinlassi (S)  
Lennart Ruumensaari (POSK) 
Carl-Anders Johansson (S)  
Magdalena Einarsson (POSK) 
Sanna Jonsson (POSK) 
Erika Modig (POSK) 

Ersättare:
Johan Grönberg (POSK)   
Roger Nilsson (POSK)      
Inger Blomkvist Larsson (S)
Anja Johansson (S)
Solveigh Norman (S)