Meny

Coronaviruset (Covid-19) och vår verksamhet

Till följd av Coronaviruset har Råneå församling beslutat att pausa alla grupper och körer tillsvidare. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter.

Till följd av Coronaviruset har Råneå församling pausat alla grupper och körer tillsvidare. All vår servering inklusive kyrkkaffe är också vilande.

Gudstjänster, förutom på äldreboenden, firas än så länge som planerat och det finns personal för samtal och bön om så önskas. Nattvarden i gudstjänster utgår fram till efter sommaren, men enskild nattvard erbjuds i församlingsgårdens andaktsrum i överenskommelse med präst. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Detta gäller gudstjänster, vigslar, dop, begravningar mm.

För den som vill gå på de gudstjänster som genomförs gäller riktlinjer som tidigare. Är du snuvig, hostig eller har andra förkylningssymptom stannar du hemma. Förutom att följa de direktiv som ges av myndigheterna så väljer vi även att den närmaste tiden undvika handslag och hålla avstånd i möten med varandra. 

Tveka inte att kontakta oss vid funderingar ang. vår verksamhet. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

There is now a risk of a general spread of the corona virus (Covid-19). Therefore, everyone must take responsibility for preventing the spread of infection. As a result, the Råneå congregation has decided to pause ALL groups and choirs until further notice. All our serving including church coffee has been canceled until further notice.

Religious services, except in retirement home, are celebrated so far as planned and there are staff available for conversations and prayers if desired.

For those who want to attend the services of worship, the same guidelines apply as before. If you are snug, coughy or have other cold symptoms, you should stay at home.

We follow recommendations of the Public Health Authority.