Omslag till boken Swedish Hymns.
Foto: Per Hård af Segerstad

Svenska psalmer på andra språk

En rad svenska psalmer finns översatta bland annat till engelska. Av de översatta finns 43 psalmer utgivna i boken Swedish Hymns. Boken är ett samarbete mellan kyrkokansliet, Svenska kyrkan i utlandet och Verbum.

Swedish Hymns innehåller både text och noter

I boken finns både noter, text och en kort historik om varje psalm. Boken är sammanställd av Per Harling.

Beställ boken hos Verbum

Psalmer i Swedish Hymns

11. How Great Thou Art/O store Gud

21. Sunshine and Rain/Måne och sol

38. By Choosing Not to Let Your Divinity/För att du inte tog det gudomliga

39. Jesus of Nazareth/Jesus från Nasaret

45. I Know That Jesus Died For Our Sake/Jesus för världen

61. Many Are the Lightbeams/Lågorna är många

71. Like Grains of Wheat from Acres/Som spridda sädeskornen

74. You, Lord, Who Chose to Share/Du som gick före oss

90. With Open Mind/Blott i det öppna

103. Prepare the Way, O Zion/Bereden väg för Herran

116. Now Shine a Thousand Candles Bright/Nu tändas tusen juleljus

134. Star of Bethlehem/Gläns över sjö och strand

135. Lo, How We Walk to Jerusalem/Se, vi går upp till Jerusalem

146. The Saviour Is Risen/Vad ljus över griften

147. Praise the Saviour/Upp, min tunga

169. In Heav’n Above/I himmelen

172. They Will Walk to the City of Heaven/De skall gå till den heliga staden

176. Awakened by Your Morning Sun/Din klara sol går åter opp

190. Thy Holy Wings, O Saviour/Bred dina vida vingar

192. The Noise Is Fading/Nu sjunker bullret

197. The Springtime Is Arriving/Den blida vår är inne

199. Now Comes the Time For Flowers/Den blomstertid nu kommer

200. Into the Summertime We Go/I denna ljuva sommartid

201. The Earth Adorned/En vänlig grönskas rika dräkt

210. I Lift My Eyes to You, God, on High/Jag lyfter ögat mot himmelen

217. God, For You All Things Are Clear/Gud, för dig är allting klart

248. Children of the Heav’nly Father/Tryggare kan ingen vara

249. Day by Day/Blott en dag

256. Don’t Be Afraid/Var inte rädd

289. Your Love, O God, Is Broad Like Beach and Meadow/Guds kärlek är som stranden

297. Fair Is Creation/Härlig är jorden

338. Like a Bell I Hear You Chime/Som ett klockspel hör jag dig

411. In God’s Care/Gud har omsorg om vårt släkte

510. As the Night Is Falling/Innan natten kommer

607. I’m Near You Now, My God/Jag är hos dig, min Gud

608. Come Join Us in Our Circle/Vi sätter oss i ringen

709. You Are Holy/Du är helig

711. In God I Believe, One Only/Jag tror på en Gud, en enda

744. Stars and Children/Barn och stjärnor

745. Dance with the Angels/Dansa med änglarna

766. Creed/Trosbekännelse

791. I Hope You Know That You’re Invaluable/Du vet väl om att du är värdefull

942. The Beauty of the Winterland/Din skönhet, som i vintern bor