Digital brevlåda för nya psalmförslag öppnas i höst

Den 1 november 2021 öppnas möjligheten att skicka in nya psalmförslag till Svenska kyrkan. Alla som vill bidra kan då skicka in sina förslag via en digital brevlåda som öppnas på den här hemsidan.

Hanteringen av psalmförslagen underlättas genom att de skickas in digitalt. Där kommer också de upphovsrättsliga och offentlighetsprincipiella frågorna att tydliggöras.

Det kommer att vara möjligt att skicka in förlag på nya psalmer från och med 1 november 2021 till och med den 31 december 2022.