Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Psalmbok på nordsamiska på remiss

Snart kommer en ny psalmbok på nordsamiska. Svenska kyrkans nordsamiska psalmbok innehåller 320 psalmer, 93 är nyöversatta, andra är nyskrivna eller bearbetade. Sedan slutet av 2015 är boken ute på remiss.

Arbetet med den nordsamiska psalmboken har pågått i ett decennium. Psalmerna är hämtade från svensk, norsk och finsk tradition och har valts av en psalmbokskommitté med stor omsorg från mer än ett tiotal psalmböcker utgivna under främst 1900-talet.

Målet har hela tiden varit att psalmerna ska passa in i den svenska psalmtraditionen. De är tänkta att användas i gudstjänster, andakter och andra samlingar i Svenska kyrkan men även för privat bruk.

Psalmgruppskommittén har letts av professor emeritus Olavi Korhonen på uppdrag av Svenska kyrkans nationella nivå och information har fortlöpande lämnats till Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Information om remissen har tillsammans med ett exemplar av psalmboken gått ut till alla församlingar som ligger inom förvaltningsområde för samiska, samtliga domkapitel och stift, samt ett antal samiska och kyrkliga intressenter. Under remisstiden samlas intryck, synpunkter och erfarenheter in.

Efter remisstidens slut, Domsöndagen 2016, sammanställs och analyseras alla svar och synpunkter och därefter kommer det en ny utgåva.

Den slutgiltiga utgåvan väntas komma ut först efter att också hela bibeln har översatts till nordsamiska, i slutet av 2018. 
Remissvaren på psalmboken ska ha inkommit till Svenska kyrkan senast den 1 februari 2017.

Läs mer i inbjudan att lämna remissyttrande på psalmbok på nordsamiska >> (pdf) 

Tyck till!

Har du synpunkter på psalmboken? Kontakta din lokala församling och hör om de har en arbetsgrupp som ska lämna remissvar, där kan du kanske vara med och påverka. 

Du kan också lämna in en egen spontanremiss. Då får du ett formulär med frågor om vad du tycker om psalmboken. Formuläret blir tillgängligt först i oktober 2016 – mer information kommer på denna sida.