Prata med oss

Program för Samiska kyrkodagar 2017

”Livets källa – Livets vatten” är tema för Samiska kyrkodagar i juni 2017. Välkommen till inspirerande möten vid vattnet i natursköna Árviesjávrrie/Arvidsjaur.

Här kan du anmäla dig. Sista anmälningsdag 29 maj.

I programmet ingår gudstjänster, seminarier, paneldiskussioner, workshops, konserter, sångsamlingar, hantverksmarknad och barn- och ungdomsprogram. Ett särskilt program bara för samiska ungdomar arrangeras 15-18 juni.

Programmet belyser urfolksrättigheter, försoningsfrågor, vikten att göra upp med det koloniala arvet och behovet av en sanningskommission. Klimatförändringarnas konsekvenser för urfolken i Arktis diskuteras liksom jojkens betydelse i samiskt kyrkoliv.  

Fredag 16 juni

Samiska kyrkodagar inleds klockan 13.00 på fredagen den 16 juni med ekumenisk temagudstjänst där liturgin leds av Karl Yngve Bergkåsa på nordsamiska. Ärkebiskop Antje Jackelén kommer att predika.

Programmet fortsätter med panelsamtal om sanningskommission och samiska rättigheter och om kyrkornas ställning i sammanhanget. Parallellt pågår seminarium om hur det samiska synliggörs i gudstjänstlivet, workshop om att vara ung i kyrkan samt filmvisning "Sameblod".

Kvällen bjuder på psalmstunder enligt samiska psalmsångtraditioner, café och konsert med Sara Ajnnak och Jörgen Stenberg (några av de få artister som använder umesamiska som scenspråk och tillvaratar traktens traditioner.)

Lördag 17 juni

Lördagen inleds med en ortodox nattvardsgudstjänst som förrättas av Rauno Pietarinen på flera språk i Arvidsjaur vackra kyrka. Programmet under lördagen bjuder på panelsamtal om jojken och gudstjänstlivet, filmvisningar av ”Spárrooabban” och ”Sameblod”, seminarium om skolminnen, teaterworkshop för barnen, föreläsningar av konstnärer kring samisk kyrkokonst, dopgudstjänst förrättas av Erva Niittyvuopio, panelsamtal ” Vad sker med våra liv i Arktis?”, workshop om samiska traditioner i samband med döden, seminarium ” Att bryta normer”.

Kvällsgudstjänst, psalmstund, café och konsert med Johan Kitti och AnnaMaret ensemble. (Johan Kitti kommer ut med en alldeles ny cd-samling psalmer på nordsamiska).

Söndag 18 juni

Söndagen inleds med panelsamtalet ”Hållbar kultur och rätten till vatten”, parallellt presenterar Bibelsällskapet det nordsamiska och lulesamiska arbetet med bibelöversättningar och det kommer att pågå en familjeaktivitet utomhus. Dagarna avslutas med högmässa och nattvardsgång som förrättas av Birgitta Simma och Einar Bondevik.

Programmet kommer att ge utrymme för att umgås över en kaffekopp, handla välgjorda hantverk på marknaden, besöka utställningar om samisk kyrkokonst och göra kortare utflykter med guidning på svenska och engelska till för området viktiga samiska platser för gudstjänstlivet,  Lappstaden och Gamla kyrkplatsen. Barn och ungdomar kommer att ha möjlighet till egna aktiviteter.