Unga samiska tjejer i sina dräkter utför dans med videung.
Foto: Fia Kaddik/Ikon

Program samiska kyrkodagar

”Livets källa – Livets vatten” är tema för Samiska kyrkodagar i juni 2017. Välkommen till inspirerande möten vid vattnet i natursköna Árviesjávrrie/Arvidsjaur.

Du som har festivalband har företräde till konserter, filmer och seminarier. Du ska ha intagit din plats 20 minuter innan utsatt tid för att vara garanterad plats. Alla programpunkter som sker i Lávvun simultantolkas. Under gudstjänsterna simultantolkas predikan.

Mötesbok del 1, praktisk information, för Samiska kyrkodagarna finns här som PDF.

Mötesbok del 2, gudstjänstagendor, för Samiska kyrkodagarna finns här som PDF.

Mötesbok del 1 (Ohjelmakirja 1) Saamelaisten kirkkopäivien käytännön informaatio ovat tässä PDF:ssä.

Fredag 16 juni

13.00–14.30 Ekumenisk inledningsgudstjänst på samiska
Medverkande: Karl Yngve Bergkåsa, stiftskaplan för nordsamer/rådgivare Nord-Hålogaland bispedøme. Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ingrid Holmström Pavval, kyrkoherde. Ewerth Rickardsson, Aron Nygren och Ellinor Stenlund, kyrkomusiker. Arvidsjaurs kyrkokörer, Dalvvadis-kören från Jokkmokk.
Hans Stiglund, biskop i Luleå stift, Eva Nordung Byström, biskop Härnösands stift, Samuel Salmi, biskop i Uleåborg stift, Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop Sør-Hålogaland bispedømme.
Lokal: Lávvun

15.00–16.30 Lávvusamtal Sannings- och försoningskommission Varför och på vems villkor? Sänds live på SVT Play
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister inleder. Moderator: Ingrid Inga, vice ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan.
Medverkande: Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsmannen i Sverige, Tuomas Aslak Juuso, vice-president Sametinget (Finland). Aili Keskitalo, norsk-samisk politiker. Lars Anders Baer, ordförande i Arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen.
Lokal: Lávvun

15.00–16.30 Workshop Ung, same, kristen i kyrkan
Medverkande: Maria Roysdotter Steinsvik, ungdomskonsulent Samisk kirkeråd Norge.
Lokal: Laestadius

15.00–16.30 Seminarium Livets högtider Samiskt kyrkoliv i centrum, med utgångspunkt i dopet, konfirmationen, vigseln, begravningen och gudstjänsten. Seminariet tar också upp firandet av Jungfru Marie bebådelsedag som är en viktig kyrkhelg i den samiska traditionen.
Medverkande: Birgitta Simma, stiftsadjunkt i Luleå stift och Bo Lundmark, prost och kyrkoherde emeritus.
Lokal: Norrsken

15.00–17.00 Filmvisning Sameblod, med efterföljande samtal
Samtalsledare: Viviann Labba Klemensson, journalist, redaktör Daerpies Dierie.
Lokal: Medborgarhuset

18.00–19.00 Psalmsångstund
Sångledare: Anne Dalheim, Vidar Andersen, Johan Mahtte Skum och Anna Näkkäläjärvi Länsman.
Lokal: Norrsken

18.30–20.00 Dans- och sånggruppen Jiella från Ryssland
Lokal: Lávvun

19.00–21.30 Café Arvidsjaurs Hembygdsförening säljer kaffe och fikabröd.
Lokal: Församlingshemmet

21.00–22.30 Konsert
Medverkande: Jörgen Stenberg med band, Sara Ajnnak och Fred Endresen, musiker.
Lokal: Arvidsjaurs kyrka

Lördag 17 juni

08.00–09.00 Ortodox nattvardsgudstjänst
Medverkande: Rauno Pietarinen, ortodox präst från Finland. Anneli Pietarinen, kyrkomusiker.
Lokal: Arvidsjaurs kyrka

09.15–9.45 Å elske jorda og sin neste som seg sjølv, en teologisk reflektion om att förstå skapelsen utifrån ett mer integrerat sätt.
Medverkande: Olav Fykse Tveit, generalsekreterare Kyrkornas Världsråd och Tore Johnsen, samisk teolog, doktorand.
Lokal: Lávvun

09.30–10.45 Filmvisning Spárrooabbat
Lokal: Medborgarhuset

10.00–11.00, 12.30–15.30 Barnteaterworkshop 7–15 år Obs! Tiderna kan komma att förändras, kontakta mötesbyrån för information och anmälan.
Ledare: Bernt Lundberg, regissör, konstnär och Linda Remahl, danspedagog.
Lokal: Norrsken

10.00–11.00 Lávvusamtal Jojk i kyrkan? Varför tänker vi så olika i de samiska områdena när det gäller jojk i gudstjänstlivet och i liturgin? Kyrkan som konsertlokal?
Medverkande: Bierna Bientie, präst. Risten Turi Alexandersen, generalsekreterare Samisk kirkeråd Norge. Krister Stoor samisk historiker och Wimme Saari, joikare/artist.
Moderator: Mikkel Eskil Mikkelsen, kyrkomusiker.
Lokal: Lávvun

10.00–11.00 Seminarium Skolminnen Kom och prata om dina skolminnen. Fokus på hela Sápmi.
Samtalsledare: Kaisa Huuva och Ellacarin Blind, redaktörer för den så kallade Nomadskoleboken När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit tillbaka. Lars Levi Sunna, sameslöjdare och konstnär, medverkar.
Lokal: Laestadius

10.00–10.45 Föreläsning #staakebaalka – upptrampad stig Berättelser i ord och bild om vägen mellan verkstaden och kyrkorummet. Hur kan samisk form med lokal förankring ta plats i olika kyrkliga högtider? Medverkande: Birgitta Ricklund, möbelhantverkare och Anna-Stina Svakko, lärare i samiskt textilt hantverk.
Lokal: Hoppets Kapell

10.00–10.30 Guidning i Lappstaden på svenska eller engelska
Guider: Elisabeth Hallnor och Erika Eriksson.
Start/Samlingsplats: Lappstaden

11.00–12.00 Gudstjänst på samiska
Medverkande: Erva Niittyvuopio, präst och sekreterare för samiska arbeteti Uleåborg stift. Mari Valjakka, präst Enare församling. Jari Linjamaa och Johan Mahtte Skum, kyrkomusiker. Tuomo Huusko, kyrkoherde Enare församling.
Lokal: Lávvun

13.00–14.30 Lávvusamtal Hållbart liv i Sápmi, vad händer med våra liv? Samtal om konsekvenser av vårt nuvarande liv utifrån teologiskt perspektiv. Om miljö, klimat och den samiska livsstilen. Vad är kyrkans roll?
Observationer från verkligheten: Aslak Holmberg, samisk politiker Finland, Dag Hedin, miljöteolog Luleå stift, Nillas Inga, renskötare Laevas sameby, Inger Eline Eriksen Fjällgren, ansvarig för kyrkofrågor i norska Samediggi.
Moderator: Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.
Lokal: Lávvun

13.00–14.30 Föreläsning och rundabordssamtal När kallkällan sinar – vård vid livets slut Programpunkten innehåller två delar och inleds med en kort presentation av forskningsprojektet Samer och vård i livets slutskede – kunskap om traditioner för att möta framtidens vård. Därefter inbjuds de samiska deltagarna till ett slutet rundabordssamtal kring dessa frågor. Samtalsledare: Lena Kroik och Krister Stoor, doktorander Umeå universitet.
Lokal: Laestadius

13.00–13.30 Guidning av Gamla kyrkplatsen på svenska
Start/samlingsplats: Gamla kyrkplatsen

13.00–13.30 Föreläsning Om samisk kyrkokonst Lars Levi Sunna, sameslöjdare och konstnär, berättar om sina tankar kring kyrkokonst. Samtidigt visas ett av hans största konstverk triptyken Doložin ágalačči.
Lokal: Hoppets Kapell

13.00–15.00 Film Sameblod, med efterföljande samtal Samtalsledare: Viviann Labba Klemensson, journalist, redaktör Daerpies Dierie.
Lokal: Medborgarhuset

15.00–16.30 Föreläsning Att bryta normer Medverkande: Tobias Poggats, fd projektledare för Queering Sápmi och journalist.
Lokal: Lávvun

15.00–16.30 Seminarium Språk och identitet Med bibelöversättning som verktyg med fokus på sydsamiskt språk och bibelöversättning. Workshop Pröva på bibelöversättning i grupp. Sång och musik från sydsamiskt och keltisk tradition. Seminariespråk: norska och sydsamiska.
Medverkande: Bierna Bientie, präst, om översättningsarbetet. Einar Bondevik, präst, om gudstjänsten som sydsamisk språkarena. Moderator: Hans-Olav Mørk, sektionsleder for bibelsoversettelse, Det Norske Bibelsällskap.
Lokal: Laestadius

15.00–15.30 Guidning av Lappstaden på svenska eller engelska
Guider: Elisabeth Hallonor och Erika Eriksson.
Start/samlingsplats: Lappstaden.

15.30–17.00 Psalmsångstund
Sångledare: Anne Dalheim, Vidar Andersen och Johan Mahtte Skum.
Lokal: Norrsken

17.00–17.30 Barnteateruppvisning från workshopen
Lokal: Lávvun

19.00–20.00 Kvällsgudstjänst på samiska
Medverkande: Birgitta Simma, stiftsadjunkt i Luleå stift och deltagarna i Nuoraidleira/ungdomslägret.
Lokal: Lávvun

20.00–22.00 Café Arvidsjaurs Hembygdsförening säljer kaffe och fikabröd.
Lokal: Församlingshemmet

20.30–22.00 Konsert
Medverkande: Johan Kitti med musiker, Ánnámáret ensemble.
Lokal: Arvidsjaurs kyrka

Söndag 18 juni

09.30–11.00 Lávvusamtal Rätten till vatten Fördjupat resonemang och teologisk reflektion om ett andligt förhållningssätt till naturen och urfolkens respekt för skapelsen. Vattnets betydelse för liv och hur samer kan bidra till ett hållbart samhälle. Hur kan kyrkorna stötta detta? Miljöaktivism för fortsatt kulturell och andlig existens. Konsekvenser av storskalighet och exploatering för samer/urfolk.
Medverkande: Sofia Jannok, artist, Ingrid Inga, vice ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan och biskop Samuel Salmi. Moderator: Sylvia Sparrock, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan.
Lokal: Lávvun

09.30–10.15 Läsning och presentation av texter från den nästan färdiga nordsamiska Bibeln Möjlighet till kommentarer och diskussion.
Seminariespråk: nordsamiska. Presentatör: Ravdna Turi Henriksen. Genomförs av Svenska Bibelsällskapet i samarbete med Det Norske Bibelselskap.
Lokal: Norrsken

10.15–11.00 Presentation av det nystartade projektet: Lulesamiskt bibelprojekt Projektets syfte är att översätta Gamla testamentet till lulesamiska. Seminariespråk: svenska. Presentatörer: Ánn Risstin Skoglund och Mikael Winninge.
Genomförs av Svenska Bibelsällskapet i samarbete med Det Norske Bibelselskap.
Lokal: Norrsken

09.30–11.00 Familjeaktivitet Vandring runt Nyborgsjön
Arrangör: Röda Korset, Arvidsjaurs Scoutkår.
Start/samlingsplats: Parken vid Nyborgstjärn, Lávvuområdet.

11.30–13.00 Sändningsmässa Sänds live på SVT Play
Medverkande: Birgitta Simma, stiftsadjunkt i Luleå stift, Svenska kyrkan. Einar Bondevik, präst i Sörsamiskt område, Norske kirken. Ingrid Holmström Pavval, kyrkoherde i Arvidsjaur församling. Ewerth Rickardsson, Aron Nygren och Ellinor Stenlund, kyrkomusiker. Arvidsjaurs kyrkokörer, Dalvvadis-kören från Jokkmokk. Hans Stiglund, biskop i Luleå stift, Eva Nordung Byström, biskop Härnösands stift, Samuel Salmi, biskop i Uleåborg stift, Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop Sør-Hålogaland bispedømme, Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan.
Överlämning av Samiska kyrkodagar till Finland.
Lokal: Lávvun

13.00–14.00 Möjlighet köpa kyrkkaffe utomhus.

Reservation för ändringar.