Meny
Pressmeddelande Publicerad

Uttalande om kristna i Mellanöstern

Vi ser med sorg att våra kristna trossyskon i Mellanöstern lever i en särskild utsatthet på grund av krig, konflikt, ockupation, brott mot mänskliga rättigheter och folkrätt samt auktoritära politiska styren. Många har tvingats till flykt och migration. Vi har som kyrka ett ansvar att vara medvandrare till kristna i den del av världen där kristendomen föddes. Det skriver kyrkostyrelsen i ett uttalande med anledning av den alarmerande minskningen av Mellanösterns kristna befolkning.

Uttalandet i sin helhet:

Som kyrka, med långvariga relationer i flera av Mellanösterns länder, ser vi med sorg att länderna är drabbade av krig, konflikt, ockupation, brott mot mänskliga rättigheter och folkrätt samt auktoritära politiska styren. Våra kristna trossyskon lever i en särskild utsatthet, som tvingat många till flykt och migration. Det har lett till en alarmerande minskning av Mellanösterns kristna befolkning. Människor lämnar sina hemländer därför att tron på en framtid i det land de är uppvuxna i har vittrat sönder. Trycket på dem som stannar kvar växer i takt med att gruppen minskar. De vill ha fred och säkerhet och uppmanar oss som medkristna att se, höra och agera. Många motsätter sig att bli kallade en minoritet eftersom de utgör en del av Mellanösterns ursprungliga religiösa mosaik. Tillsammans med kyrkor i Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd stödjer vi dem i deras kamp för att få vara medborgare i sina länder, med samma fri- och rättigheter som människor av annan religiös eller etnisk tillhörighet. Tillsammans har vi ett ansvar att vara medvandrare till kristna i den del av världen där kristendomen föddes; ”de levande stenarna” – människorna som utgör kontinuiteten med den första kristna kyrkan och som värnar om de heliga platserna.

I Irak och Syrien har vi bevittnat hur den kristna befolkningen, jämte flera andra etniska och religiösa grupper, har upplevt svår förföljelse, framförallt från terrorsekten IS. Kriget i Syrien har trasat sönder landet och drivit miljontals människor på flykt. Kyrkor har förstörts och skändats, kyrkoledare har förts bort med våld och dödats. Behovet av säkerhet och möjligheter till försörjning är stort, inte minst för den unga befolkningen. Samtidigt har trakasserier och diskriminerande lagstiftning varit en del av många kristnas vardag i flera decennier. Omvärldens stöd behövs för att återuppbygga Irak och Syrien, inklusive kyrkobyggnader och andra religiösa helgedomar.

I Egypten lever Mellanösterns största kristna grupp under stor press. Utsattheten tar sig uttryck i såväl våldsdåd från islamistiska grupper som trakasserier från majoritetssamhället. Kyrkor är måltavlor för våldsamma attacker. Även troendes rätt att bygga kyrkor och fira gudstjänst ifrågasätts. Den redan svåra fattigdomen breder ut sig och några av de fattigaste är de kristna soparbetarna i Kairos sopstäder, en av de platser där Svenska kyrkan stöder diakonalt arbete Vi ser också hur en hel befolkning, och de kristna som en del av den, lever under en repressiv regim som stegvis nedmonterar grundläggande fri- och rättigheter från en redan mycket låg nivå.

I Israel och Palestina uppmärksammas nu att det är tio år sedan de palestinska kristna, i december 2009, presenterade Kairos Palestina dokumentet - ett vittnesbörd och ett hoppets rop till världen om palestiniernas situation under ockupation. Svenska kyrkan stödjer de palestinska kristnas ickevåldskamp för fred, frihet och rättvisa. Den israeliska ockupationen drabbar de kristna som en del av det palestinska folket. Bristen på rörelsefrihet och bostäder samt avsaknad av rätten till land och egendom är bara några konsekvenser av den mer än femtio år långa ockupationen. Utbredd frustration över svagt palestinskt ledarskap och interna stridigheter bidrar också till att underminera framtidstron för unga palestinier. De senaste årens allvarliga inskränkningar i yttrandefriheten skrämmer kritiker till tystnad och leder till fragmentering av det palestinska samhället.

Samtidigt ser vi att kristna i Mellanöstern är bärare av hopp och åstadkommer samhällsförändring trots svåra omständigheter. De kristna må vara få till antalet, men deras aktiva närvaro är påtaglig. På Västbanken drivs en tredjedel av hälsoinstitutionerna av kyrkliga aktörer. En av dem är Svenska kyrkans långvariga samarbetspartner Augusta Victoria-sjukhuset i östra Jerusalem, som tillhandahåller unik och livräddande specialistvård. Arbetet för genusrättvisa drivs av den lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet genom en banbrytande jämställd familjelagstiftning och av den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten genom arbetet mot kvinnlig könsstympning. I Libanon, Irak, Palestina och Israel är kristna engagerade i fredsdialog med företrädare för andra religiösa samfund, i en gemensam strävan att främja inkluderande samhällen och fredlig samexistens. Svenska kyrkan kommer att fortsätta att stödja deras arbete för fred och rättvisa, genom bön och pastoral omsorg, och genom humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete. Vi kommer också att fortsätta att agera för demokrati, mänskliga rättigheter och en rättvis fred i hela regionen.

Vi ber om fred

O Gud, som allt sedan Abrahams tid har lett och välsignat ditt folk,
till dig kommer vi med vår bön.Tillsammans med kristna i hela världen
och med judar och muslimer ber vi om fred i hela Mellanöstern.
O Gud, som i Kristus maktlös led döden för världens skull,
var hos alla som nu lider och offras
och öppna för dem en väg till liv, fred och framtid.
Du håller världen i din hand.
Led och välsigna alla Abrahams barn.
Amen.

(Biskop emeritus Jonas Jonsons bön och mer läsning finns i: https://www.svenskakyrkan.se/mellanosterns-kristna)

Kyrkostyrelsen, Uppsala 18 december 2019

KONTAKT

Daniel Tisell, 2:e vice ordförande, kyrkostyrelsen, nås via pressjouren 018-16 94 75

Kontakter

Svenska kyrkans pressjour

+46 18 16 94 75

Stefan Håkansson

Pressekreterare

0768-00 01 02

Bilder

Kristna tänder ljus under påskfirandet i Uppståndelsekyrkan i Jerusalem. 
Fotograf: Anna Hjälm
Kristna tänder ljus under påskfirandet i Uppståndelsekyrkan i Jerusalem. Fotograf: Anna Hjälm Öppna högupplöst bild