Meny
Pressmeddelande Publicerad

Möjligt gifta sig på finska, sydsamiska eller meänkieli

Gifta sig på finska, döpas på sydsamiska eller konfirmeras på meänkieli – det är nu fullt möjligt i Svenska kyrkan sedan kyrkohandboken översatts till fem olika minoritetsspråk. I Härnösands stift firas den finska och den sydsamiska handboken under pingstdagens gudstjänst i Härnösands domkyrka.

– Vi gör ett mindre mottagande nu, eftersom coronapandemin begränsar deltagandet. Tanken är att fira översättningarna mer senare, i sammanhang där fler finsk- och sydsamiskt talande kan delta, säger biskop Eva Nordung Byström som deltar i gudstjänsten i domkyrkan.
– För det här är verkligen värt att fira. Och i vårt stift är finskan och sydsamiskan särskilt angelägen eftersom vi finns på finskt- och samiskt förvaltningsområde. Nu kan fler delta i gudstjänst på sitt hjärtas språk, fortsätter hon.

Med anledning av handboksöversättningarna har en finsk och en sydsamisk helgmålsbön, spelats in i Tännäs kyrka respektive Härnösands domkyrka. Den kommer att kunna ses på Härnösands stift hemsida från och med pingstafton. Även pingstdagens gudstjänst i Härnösands domkyrka kan följas på webben. Liksom en gudstjänst i Uppsala domkyrka där samtliga översättningar tas emot.

Alla fem översättningar av kyrkohandboken tas i bruk på pingstdagen den 31 maj. Därmed kan människor med finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska som modersmål fira gudstjänst på sitt eget språk.

Kyrkohandboken beskriver hur olika gudstjänster går till, det vill säga de fasta bönerna och sångerna i till exempel en högmässa, en dopgudstjänst, begravningsgudstjänst eller en vigsel. Det pågår även ett arbete med att översätta handboken till teckenspråk.

Länkar till webbsändningar av helgmålsböner, gudstjänster och andakter finns samlade här.

Kontakter

Kajsa Åslin

Pressekreterare

070-355 00 17

Bilder

Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift, välkomnar de nya översättningarna av kyrkohandboken. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift
Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift, välkomnar de nya översättningarna av kyrkohandboken. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift Öppna högupplöst bild