Meny
Pressmeddelande Publicerad

Kyrkliga kulturarv får pengar till renovering

Nu är det klart vilka kyrkor i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som får statliga pengar till renovering under 2021. Det handlar om drygt 25 miljoner kronor som stiftsstyrelsen fördelat till antikvariskt motiverade insatser. – Det här är viktiga åtgärder för att allas vårt kulturarv ska kunna brukas i dag och förvaltas för framtiden, säger stiftsantikvarie Fredrika Björk.

Staten bidrar årligen med pengar till kostnadskrävande och antikvariskt motiverade insatser på de kyrkor, kapell och klockstaplar som är skyddade enligt kulturminneslagen. 2021 är första året med en ny fördelningsmodell för bidraget. För varje stift fastställer kyrkostyrelsen en ram som gäller fem år framöver, förutsatt att statens totala anslag blir detsamma. För Härnösands stift innebär det närmare 26,8 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025.

Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna efter samråd med länsstyrelserna. Vid årets fördelning kunde två tredjedelar av de inkomna ansökningarna beviljas. Drygt 1,5 miljon sparades för oförutsedda behov.

Nedan listas de större projekt som får del av statens kyrkoantikvariska ersättning (KAE) 2021.

Västernorrland
• Nora kyrka, lagning av putsskador och stomme i kyrktornet: 3 255 938 kr
•. Borgsjö kyrka, invändig restaurering: 2 752 500 kr
• Hässjö kyrka, åtgärder på taket: 1 047 694 kr
• Själevads kyrka, konservering och rengöring av inventarier: 750 000 kr
• Grundsunda kyrka, renovering av fasad: 605 000 kr
• Lidens kyrka, renovering av fönster samt nytt tak på sidobyggnad: 536 787 kr

Jämtland/Härjedalen
• Bodums kyrka, utvändig målning och restaurering: 3 237 500 kr
• Hotagens kyrka, renovering av fasad: 2 947 846 kr
• Hede kyrka, renovering av fasad: 2 303 656 kr
• Häggenås kyrka, åtgärder på tornets fasad: 1 415 625 kr
• Brunflo kyrka, åtgärder på fasad: 1 334 751 kr
• Ovikens gamla kyrka, renovering av fasad: 967 426 kr
• Frösö kyrka, konservering och rengöring av inventarier: 801 656
• Hamerdals kyrka, invändig målning och restaurering: 762 150 kr
• Kyrkås gamla kyrka, tjärning av tak: 707 812 kr

Stiftsövergripande
• Härnösands stift, inventering av samiska föremål i kyrkomiljöer: 850 000 kr

Utöver den kyrkoantikvariska ersättningen har stiftsstyrelsen även fördelat ett inomkyrkligt utjämningsbidrag (KUB) på drygt 4 miljoner kronor som komplement och för att ytterligare minska församlingarnas egeninsatser.

I Härnösands stift, omfattande Jämtlands- och Västernorrlands län, har Svenska kyrkan 228 kyrkor och kapell. Över 80 procent av dessa är skyddade enligt kulturminneslagen.


För mer information:
Fredrika Björk, stiftsantikvarie, 0611-254 66

Kontakter

Kajsa Åslin

Pressekreterare

070-355 00 17

Bilder

Den invändiga restaureringen av Borgsjö kyrka är ett av de större projekt som får del av den kyrkoantikvariska ersättningen 2021. Foto: Härnösands stift
Den invändiga restaureringen av Borgsjö kyrka är ett av de större projekt som får del av den kyrkoantikvariska ersättningen 2021. Foto: Härnösands stift Öppna högupplöst bild