Färdplan för klimatet antagen

Pressmeddelande Publicerad

Kyrkostyrelsen har idag antagit en ”Färdplan för klimatet”. Enligt planen ska Svenska kyrkan vara klimatneutral år 2030, främst genom utsläppsminskningar i den egna verksamheten. Beredningen av färdplanen har utgått ifrån det nyligen reviderade biskopsbrevet om klimatet, och har skett i nära samarbete mellan stiften och nationell nivå.

Kyrkostyrelsen konstaterar i färdplanen att klimatkrisen hör till vår tids stora ödesfrågor, och påverkar möjligheterna att ”skydda och realisera mänskliga rättigheter samt förebygga konflikt och migration. De påverkar också i högsta grad förutsättningarna för allt annat liv i skapelsen”.

Det övergripande effektmålet är att Svenska kyrkan ska vara klimatneutral år 2030, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska nås genom utsläppsminskningar inom den egna verksamheten, samt andra insatser för omställning nationellt och globalt.

– Svenska kyrkan har sedan länge varit engagerad i klimatarbetet. Det är en självklar konsekvens av vår tro och teologi. Med denna färdplan blir arbetet ännu mer konkret och kraftfullt. Vi tar ett gemensamt ansvar i arbetet för ekologisk, ekonomisk, social och andlig hållbarhet, säger ärkebiskop Antje Jackelén, som är ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kommer också, bland annat genom Act Svenska kyrkan, att stärka stödet till de människor som drabbas mest trots att de bidragit allra minst till klimatförändringarnas effekter.

Här finns Svenska kyrkans färdplan för klimatet i sin helhet.

Bakgrund
Kyrkomötet gav 2018 kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta fram former för ett nationellt täckande program för klimatstrategi, som ska kunna genomföras i samtliga 13 stift inom Svenska kyrkan. Beslutet följdes upp av kyrkomötet 2019, som anslog 25 miljoner kronor per år i tre år till klimatsatsningen.

Förutom själva färdplanen har kyrkostyrelsen också beslutat att det årliga anslaget ska delas i två delar. 11 miljoner kronor ska fördelas lika mellan stiften och användas till personella resurser för klimatsatsningen. De återstående 14 miljonerna ska fördelas av kyrkostyrelsens arbetsutskott.

Läs mer om klimatarbetet i Svenska kyrkan: www.svenskakyrkan.se/klimat 

Kontakter

Svenska kyrkans pressjour

+46 18 16 94 75

Stefan Håkansson

Pressekreterare

0768-00 01 02

Daniel Bramsell

Pressekreterare

072-237 28 86

Bilder

Svenska kyrkan har antagit en färdplan för klimatet, med utsläppsmål och ett tydligt andligt och existentiellt perspektiv. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Svenska kyrkan har antagit en färdplan för klimatet, med utsläppsmål och ett tydligt andligt och existentiellt perspektiv. Foto: Magnus Aronson/Ikon. Öppna högupplöst bild