Meny
Pressmeddelande Publicerad

Digital samtalslösning för familjerådgivning

Med anledning av coronasituationen med ökade restriktioner kring socialt umgänge tillbringar många mer tid i hemmet. Detta kan bli utmanande för nära relationer. Därför har Svenska kyrkan tagit fram en digital samtalslösning för familjerådgivning, som nu testas i Stockholm. Lösningen är krypterad för att möta de höga sekretesskraven.

Inom krisberedskapen på Svenska kyrkans nationella nivå sågs tidigt ett behov av digitala lösningar när pandemin bröt ut, till exempel för olika slags samtal som kräver hög sekretess. Bland annat poängterade familjerådgivningarna runt om i landet vikten av att hitta ett alternativ till fysiska träffar för familjeterapi.

– Vi ser att den fysiska distanseringen till omgivningen också medför påfrestningar på de nära relationerna. Vi har prioriterat att hitta en säker och användarvänlig lösning som ska kunna användas av kyrkans familjerådgivningar men också av andra, säger Erik Gyll, samordnare för Barn och unga inom Support diakoni på Svenska kyrkans nationella nivå.

Tidigt i processen blev det tydligt att samtal under absolut tystnadsplikt, alltså själavårdssamtal med en präst, inte i dagsläget är aktuella att hålla digitalt. Detta på grund av att det juridiska perspektivet behöver utredas ytterligare i förhållande till säkerhet. De samtal som Svenska kyrkan har arbetat vidare med är samtal under sekretess men inte absolut tystnadsplikt och man har tittat på lösningar som andra professioner som läkare och psykologer använder via mobil eller dator.

– Efter en kort pilotfas i Stockholm hoppas vi kunna erbjuda denna lösning till kyrkans övriga familjerådgivningar i Sverige men också andra verksamheter som har behov, till exempel samtal som inte är under absolut tystnadsplikt i sjukhuskyrkan, handledning eller i församling, säger Erik Gyll.  

Svenska kyrkans familjerådgivning finns på 24 platser i Sverige med cirka 50 familjerådgivare.

Kontaktpersoner:
Erik Gyll
, samordnare Barn och unga inom Support diakoni på Svenska kyrkans nationella nivå: erik.gyll@svenskakyrkan.se, 018-16 95 56.

Anders Högberg, verksamhetschef, Kyrkans familjerådgivning i Stockholm: anders.hogberg@svenskakyrkan.se, 08-615 11 70, 070-718 27 12.

Kontakter

Ewa Almqvist

Pressekreterare

070-546 96 77

Svenska kyrkans pressjour

+46 18 16 94 75

Bilder

Coronasituationen tär på de nära relationerna, därför erbjuder Svenska kyrkan digital familjerådgivning.  Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Coronasituationen tär på de nära relationerna, därför erbjuder Svenska kyrkan digital familjerådgivning. Foto: Magnus Aronson/Ikon. Öppna högupplöst bild