Meny
Pressmeddelande Publicerad

Brämöns kapell – stiftets äldsta fiskarkapell

Årsringsdatering av fiskarkapellen längs Medelpads- och Ångermanlandskusten visar att Brämöns kapell är äldre än vad som tidigare varit känt. – Det är fascinerande så mycket information man kan få av några borrprov, säger Daniel Olsson, byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg.

Sedan 2017 bedrivs på uppdrag av Härnösands stift kulturarvsprojektet Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland. Totalt finns i stiftet 18 fiskarkapell, många vars byggår hittills varit oklar. Med hjälp av årsringsdatering – dendrokronologisk datering – av virket i kapellens väggar kan projektet fastställa byggnadernas ålder. Borrprov från väggarna visar när träden som använts slutade växa, alltså vilket som är tidigast möjliga byggår.

Förra året kom de första resultaten. I vår har ytterligare fem kapell fått sin ålder klarlagd. Här är några resultat från den senaste undersökningen:

  • Brämöns kapell som daterats till 1620 har övertagit rollen som Västernorrland äldsta fiskarkapell.
  • Kapellen i Norrfällsviken, Barsta och på Trysunda är jämnåriga och dessutom samtida i ålder med Härnösands stift som grundades 1647.
  • Det kapell som revs i Fällsvik för över 130 år sedan har nu kunnat åldersbestämmas.
  • Bönhamns kapell kunde inte dateras eftersom det är byggt av gran som är svårare att åldersbestämma.

Projektet syftar till att öka och sprida kunskap om de ofta välbevarade kapellen som uppfördes av fiskare längs Norrlandskusten under 1600, 1700 och 1800-talen, och som fortfarande används för gudstjänster under somrarna.

Arbetet avslutas med att en bok ges ut inför sommaren 2021.
– Vi har sett ett behov av att sammanställa informationen kring de här byggnaderna eftersom det inte har funnits tidigare. Fiskarkapellen är en viktig del av vårt kulturarv, säger Fredrika Björk, stiftsantikvarie på Härnösands stift.


Fakta fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland
De kapell som nu undersökts och daterats: Brämöns kapell (1620), Norrfällsvikens kapell (1646), Barsta kapell (1647), Trysunda kapell (1650, troligen höjt eller ombyggt 1836), Fällsviks gamla kapell (1700, revs i slutet av 1800-talet), Bönhamns kapell (svårdaterat, ombyggt 1887).

Tidigare har projektet daterat fyra andra kapell: Ulvö kapell (1626), Grisslans kapell (1723), Skags kapell (1730), Lörans kapell (1787).

Projektet genomförs av Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg och Länsmuseet Västernorrland på uppdrag av Härnösands stift och med stöd av statens kyrkoantikvariska ersättning. Det är del av ett större arbete inom Svenska kyrkan med att synliggöra fiskarkapellen längs hela Norrlandskusten.


För mer information:
Daniel Olsson, projektledare, byggnadsantikvarie Länsmuseet Gävleborg,
026-65 56 72, daniel.olsson@xlm.se

Fredrika Björk, stiftsantikvarie Härnösands stift,
0611-254 66, fredika.bjork@svenskakyrkan.se

Kontakter

Kajsa Åslin

Pressekreterare

070-355 00 17

Bilder

Byggåret för Brämöns kapell i Medelpad har tidigare varit okänt men har nu  daterats till 1620. Foto: Daniel Olsson/Länsmuseet Gävleborg
Byggåret för Brämöns kapell i Medelpad har tidigare varit okänt men har nu daterats till 1620. Foto: Daniel Olsson/Länsmuseet Gävleborg Öppna högupplöst bild
Barsta kapell  i Höga kusten, ett av kapellen vars ålder kunnat fastställas. Det har daterats till 1647. Foto: Daniel Olsson/Länsmuseet Gävleborg
Barsta kapell i Höga kusten, ett av kapellen vars ålder kunnat fastställas. Det har daterats till 1647. Foto: Daniel Olsson/Länsmuseet Gävleborg Öppna högupplöst bild
Fiskekapellet på ön Trysunda i Höga kusten har åldersdaterats till 1650. Foto: Daniel Olsson/Länsmuseet Gävleborg
Fiskekapellet på ön Trysunda i Höga kusten har åldersdaterats till 1650. Foto: Daniel Olsson/Länsmuseet Gävleborg Öppna högupplöst bild
Borrproven från kapellens väggar  har skickats till    Lunds universitet för analys. Foto: Daniel Olsson/Länsmuseet Gävleborg
Borrproven från kapellens väggar har skickats till Lunds universitet för analys. Foto: Daniel Olsson/Länsmuseet Gävleborg Öppna högupplöst bild
Med hjälp av borrprov från väggarna kan åldern på kapellen bestämmas. Här tar timmermannen Daniel Åkerman borrprov på Barsta kapell. Foto: Daniel Olsson/Länsmuseet Gävleborg
Med hjälp av borrprov från väggarna kan åldern på kapellen bestämmas. Här tar timmermannen Daniel Åkerman borrprov på Barsta kapell. Foto: Daniel Olsson/Länsmuseet Gävleborg Öppna högupplöst bild