Pressmeddelande Publicerad

Arbetsmiljön på stiftskansliet kartlagd

Stiftskansliet i Härnösand behöver byta fokus på det interna samtaletoch lämna ett byråkratiskt och hierarkiskt tänkande bakom sig. I stället behöver fokus läggas på verksamhet och samarbete. Det är slutsatsen i en undersökning av arbetsmiljön som presenterats i veckan.

Under två veckor i november djupintervjuades över 60 personer om sina erfarenheter av och synpunkter på arbetsmiljön på stiftskansliet i Härnösand. Intervjuerna genomfördes av företaget Ellerr Konsult som därefter analyserat och dragit slutsatser av materialet.

Undersökningen bekräftar att arbetsmiljöproblemen på stiftskansliet är allvarliga och funnits länge. Försök har gjorts att åtgärda problemen men det har inte haft förväntad effekt. Det handlar om såväl den organisatoriska som den sociala arbetsmiljön.

Enligt utredaren Lisbeth Rydén beror arbetsmiljöproblemen i huvudsak på att kansliets ledning och styrning inte skapar tillräckliga förutsättningar för den sorts arbete som utförs på stiftskansliet. En övertro på byråkrati och ett allt för starkt hierarkiskt tänkande har bidragit till att situationen kunnat fortgå och växa till sig. Tänkandet är allmänt utbrett bland både chefer och medarbetare.
- Sammantaget leder det här till frustration, osäkerhet, uppgivenhet och tystnande, säger Lisbeth Rydén.

Resultatet av undersökningen har i veckan presenterats muntligt för de anställda på stiftskansliet som därefter haft möjlighet att framföra synpunkter. Resultatet har sedan diskuterats ytterligare med en arbetsgrupp bestående av representanter för arbetsgivare, ledningsgrupp och skyddsombud. Nästa steg blir att komma fram till ett handlingsprogram för att åtgärda de problem som identifierats.

- Undersökningen tydliggör allvaret i frågan. Nu behöver vi sätta oss in ordentligt i resultatet, för att tillsammans med personalen förstå vägen vidare, säger Birgitta Sedin, ledamot i stiftsstyrelsens arbetsutskott och representant för arbetsgivaren.
- Jag tror vi har ett stort och långsiktigt arbete framför oss men det får vi ta. Det är oerhört viktigt att vår kompetenta personal får den goda arbetsmiljö de har rätt till, fortsätter hon.

Syftet med undersökningen har varit att identifiera arbetsplatsens dominerande arbetsmiljöproblem och därmed också kunna hitta rätt åtgärder för att uppnå en god arbetsmiljö, enligt krav som ställts av Arbetsmiljöverket. Syftetmed undersökningen har inte varit att fördela skuld eller utreda vem som har ansvar för att arbetsmiljöproblemen uppstått.

Till intervjuerna, som är grunden för undersökningen, har alla anställda i stiftsorganisationen inbjudits, samt även anställda som slutat under det senaste året, uppdragstagare med omfattande uppdrag och representanter för stiftsstyrelsens arbetsutskott.

Lisbeth Rydén som driver företaget Ellerr Konsult är filosofie doktor i företagsekonomi
med inriktning organisatorisk arbetsmiljö. Utöver arbetet som organisationskonsult, har hon till stor del arbetat inom offentlig sektor med utrednings- och utvecklingsfrågor.

Kontakter

Kajsa Åslin

Pressekreterare

070-355 00 17

Bilder

Lisbeth Rydén, orgnisationskonsult med inriktning på organisatorisk arbetsmiljö, har undersökt arbetsmiljön på stiftskansliet i Härnösand. Foto: Kajsa Åslin
Lisbeth Rydén, orgnisationskonsult med inriktning på organisatorisk arbetsmiljö, har undersökt arbetsmiljön på stiftskansliet i Härnösand. Foto: Kajsa Åslin Öppna högupplöst bild
Birgitta Sedin, ledamot i stiftsstyrelsens au, representerar arbetsgivaren i arbetsgruppen som planerat undersökningen om arbetsmiljön på stiftskansliet. Foto: Kerstin Stickler
Birgitta Sedin, ledamot i stiftsstyrelsens au, representerar arbetsgivaren i arbetsgruppen som planerat undersökningen om arbetsmiljön på stiftskansliet. Foto: Kerstin Stickler Öppna högupplöst bild