Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Studieresa till Tanzania i september 2018

Svenska kyrkan ordnar en studieresa för journalister till Tanzania under vecka 37, 2018. Resans fokus ligger på SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – och genusfrågor, i tider av minskat demokratiskt utrymme.

Målet med studieresan är att ge en fördjupad inblick i de samhällsutmaningar som Tanzania står inför samt att visa på goda exempel på mobilisering och social förändring som möjliggörs inom ramen för Svenska kyrkans internationella arbete och svenskt utvecklingssamarbete.

Under studieresan besöker vi olika projekt med inriktning på bland annat könsstympning, genusbaserat våld, HIV-prevention och tonårsgraviditeter.

Läs mer: Svenska kyrkans arbete för Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Studieresan avslutas i huvudstaden Dodoma, där en manifestation mot genusbaserat våld arrangeras med ett tusental aktivister från hela landet. I anslutning till manifestationen arrangeras workshops och seminarium samt en fotoutställning med fokus på religiösa ledares roll och ansvar för att främja genusrättvisa och jämställdhet. Kristna rådet i Tanzania (CCT) är huvudarrangör tillsammans med Side by Side, en interreligiös samarbetsorganisation för genusrättvisa. EU-delegationen och Svenska ambassaden är också inbjudna att medverka.

Kostnader och stipendium
Det finns plats för 4 deltagare. Du kan söka stipendium som täcker kostnader för resa och logi med helpension. Vi bokar resa och boende. Försäkring och vaccinationer står du själv för.

Ansökan/antagning
Ansökningstiden har gått ut. Kontaktperson: pressekreterare Ewa Almqvist, ewa.almqvist(a)svenskakyrkan.se, tfn 018-16 96 77.