Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Journalistresa till Israel och Palestina

Svenska kyrkan och Diakonia anordnar en studieresa för journalister till Israel och Palestina den 3-10 november 2019. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om området, att nyansera och problematisera bilden av konflikten och att skapa kontakter.

Sammanlagt sökte 72 personer till de åtta platserna. De som blev antagna är:

Martin Adlercreutz, TV4

Karin Bülow Orre, Expressen

Gustav Gelin, Dagens ETC

Kenan Habul, Sydsvenskan

Erica Hedin, P4 Göteborg

Johan Rudström, Uppsala Nya Tidning

Karin Thurfjell, Svenska Dagbladet

Kathrine Zimmerman, Sveriges radio