Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Prästlönetillgångarna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hållbarhet

Prästlönetillgångarna ska, precis som andra tillgångar inom Svenska kyrkan, förvaltas på ett hållbart sätt. Det innebär att ekonomiska värden ska stå sida vid sida med ekologiska och sociala värden för att nå en uthållig och ansvarsfull förvaltning.

Några exempel på det är: 

Läs mer om prästlönetillgångarnas hållbarhetsarbete

Prästlönetillgångarnas uppdrag

”Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar /…/ Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning”. (Ur kyrkoordningen, kap 46)