Präster framför församlingen.
Foto: Anne Simonsson

Prästen

Prästen berättar och undervisar om kristen tro på ett begripligt sätt och hen leder gudstjänster. Viktiga uppgifter för prästen är också att döpa och dela ut nattvarden.

En präst är oftast anställd i en församling, men en del präster utför sitt arbete på sjukhus, militärförläggningar, fängelser, universitet eller andra arbetsplatser.

Prästen undervisar i kristen tro och livsfrågor, både konfirmander och andra i församlingen. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens unika uppgifter – de kan inte utföras av någon annan anställd i församlingen.

En annan viktig del i arbetet är att samtala med människor enskilt i förtroende, vilket kallas själavård. Prästen har tystnadsplikt, så det som sägs i samtalet stannar hos prästen.

Läs mer om prästens uppgifter i kyrkan.

Sverige har haft präster sedan 1000-talet

Det var när Sverige kristnades, på 1000-talet, som ett prästerskap började växa fram i Sverige. Så småningom fick prästerna ensamrätt på att utföra sakramenten, de heliga handlingarna. Svenska kyrkan räknar i dag dop och nattvard som sakrament. 

I 1400-talets riksdag var prästerna ett av de fyra stånden med skatteförmåner och periodvis även politiskt inflytande. Prästeståndet behölls ända fram till mitten av 1800-talet.

Illustration av en kyrkobyggnad med nummer som markerar olika delar.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?