Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prästen

Samtidigt som Sverige kristnades på 1000-talet började ett prästerskap växa fram i landet. Så småningom fick de ensamrätt på att utföra heliga handlingar.

I 1400-talets riksdag var prästerna ett av de fyra stånden med skatteförmåner, rätt till tionde, och periodvis även politiskt inflytande. Prästeståndet behölls ända fram till mitten av 1800-talet.

En präst i Svenska kyrkan idag leder gudstjänster och andakter i sin församling. Grunduppdraget handlar om att berätta om Jesus och att förvalta och ansvara för dop och nattvard. Till uppgifterna hör också att konfirmera, viga och begrava. Prästen undervisar i kristen tro och livsfrågor, både konfirmander och andra i församlingen. En viktig del i arbetet är också att samtala med människor enskilt i förtroende som då kallas själavård.

En präst är oftast anställd i en församling, men en del präster utför sitt arbete på sjukhus, militärförläggningar, fängelser, universitet eller andra arbetsplatser. I rollen som kyrkoherde i församlingen leder prästen församlingens arbete och är arbetsledare och chef för de andra anställda.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?