Vilka kan jag rösta på i Piteå?

Den 19 september är det kyrkoval. Sex nomineringsgrupper ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Piteå församling.

I kyrkovalet kan du rösta i tre val: kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt.

kyrkofullmäktige i Piteå församling

I år ställer sex nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige i Piteå församling:

  • Centerpartiet
  • Levande kyrka i Piteå församling
  • POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)
  • Socialdemokraterna
  • Sverigedemokraterna
  • ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan)

Vi ställde två frågor till nomineringsgrupperna:

1. Vilken är er nomineringsgrupps främsta fråga?
2. Hur ska Svenska kyrkan bli än mer angelägen för människor?

Se svaren nedan - på respektive nomineringsgrupp!