Verksamhet för alla åldrar

Kanske vill du prova sjunga i kör, vara scout, träffa andra småbarnsföräldrar, mötas och samtala om en god bok eller prova på meditation? All verksamhet finns här i Piteå. Ofta är aktiviteterna dessutom helt gratis för precis alla som vill vara med. De finansieras av medlemmar i Svenska kyrkan.

Barn och familj

Här har vi samlat olika aktiviteter för barn och familj som till exempel scouterna och Liten och stor. Varmt välkommen!

Ung i kyrkan

Olika grupper med roliga träffar och aktiviteter. Kom, du är välkommen!

Mötesplatser för vuxna

I relation till varandra och i gemenskap kan vi växa. Välkommen till höstens grupper och träffar.

Musik och körer

Att sjunga är både roligt och hälsosamt. Glädje åt både utövare och åhörare! Och du, det är kostnadsfritt att delta.

Gudstjänst

Gudstjänsten är en plats där vi får möta Gud och varandra.

Plats för ditt engagemang

Att bygga församling handlar inte enbart om olika prestationer utan om att dela liv och göra skillnad.

Mångkulturella mötesplatser

Vi vill bygga gemenskap och hjälpa våra nya Pitebor att lära sig svenska. Språket är som bekant nyckeln in i vårt samhälle. Här hittar du också information om församlingens teckenspråkiga verksamhet.

Teckenspråkig verksamhet i Piteå församling

Här hittar du aktuell information om Piteå församlings teckenspråkiga verksamhet.

Sjukhuskyrkan

Stöd i krishantering, samtalspartner vid livets tuffa frågor och omsorg för individen - vid avgörande ögonblick finns Sjukhuskyrkan på plats.

Samtal och stöd

Diakoni, samtal och stöd - Så kan vi stötta dig! Att delta i samtalsgrupperna om sorg är kostnadsfritt.

Diakoni - socialt arbete

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.

Om Piteå församling

I Piteå församling ska alla känna sig välkomna. Det ska finnas aktiviteter som passar många olika intressen och uttryckssätt.