Vänstern i Svenska kyrkan

1. VILKEN ÄR ER NOMINERINGSGRUPPS FRÄMSTA FRÅGA?

ViSK vill beskydda och utveckla Svenska Kyrkans fina arbete både internationellt och nationellt när det gäller miljön och mänskliga rättigheter.

2. HUR SKA SVENSKA KYRKAN BLI ÄN MER ANGELÄGEN FÖR MÄNNISKOR?

Att finnas tillgänglig på fler platser runt om i olika samhällsorganisationer. Att normen i Kyrkan även innefattar HBTQI personer i alla skrivelser. Att utöka ekumeniskt samarbete med andra religioner på lokala nivåer. Att den utvecklar fredsarbetet genom tydliga ställningstaganden. Att fortsatt försoning med urfolket fortgår och verka efter ILO 169. Att skapa kyrkoreservat 20% av skogsbeståndet i ständig ägo. Att resterande skogsbestånd sker hyggesfritt. Att alla församlingar miljödiplomeras.

kontakt

Per Lönnberg
E-post: perlon-0@hotmail.com 

läs mer

www.visk.info 

kandidater

Se fullständig lista över Vänsterns kandidater.