Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Välkommen till S:t Mary!

- en modell för att skapa ett meningsfullt arbetsliv för alla. Vi vill var med och hjälpa till att hantera ett av vår tids stora samhällsproblem: att människor slås ut ifrån eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden.

Målet är att varje dag på S:t Mary ska kännas meningsfull och att varje deltagare ska få växa i förmåga och ta makten över sitt liv. Samtidigt bidrar vi till ett mänskligare samhälle – ett samhälle där människor behövs.

S:t Mary Piteå hittar du i gamla Kyrkstadsmuseets lokaler i Öjeby kyrkstad. Numera kallat Kyrkstadscaféet i S:t Mary huset. Inom ramen för S:t Mary kommer vi i Piteå att erbjuder praktik i vårt kyrkstadscafé, bakning, skaparverkstad där vi syr, stickar och stöper ljus samt möjlighet att få jobbskugga personal inom Piteå församling.

En plats att växa, en chans till en nystart. Målet är att rusta varje deltagare för att ta ett steg vidare i livet och finna en långsiktig lösning på sin försörjning.
– Det ska vara en växtplats där jag får prova på olika saker utifrån mina intressen och förmågor. Oavsett om det handlar om psykisk ohälsa, språksvårigheter eller långvarig sjukskrivning så ska jag få möjlighet att växa i lugn och ro, i min egen takt, säger Anna-Sara Brännström, projektledare.

S:t Mary är ett diakonalt arbete inom Svenska kyrkan och startade i Linde bergslags församling i Västerås stift och har sedan utvecklats till en modell som kan bedrivas i fler församlingar. Det handlar om att skapa verksamheter som erbjuder arbetsträning och praktik för människor som av olika anledningar står långt utanför arbetsmarknaden. S:t Mary riktar sig till vuxna i åldrarna 18-65 år.

S:t Mary är till sin kärna en metod, MARY, som bygger på en kristen människosyn för att främja rehabilitering, egenmakt och personlig utveckling.

Mary står för:

  • Meningsfullhet
  • Arbetsgemenskap
  • Rehabilitering
  • Yrkesstolthet
Anna-Sara Brännström

Anna-Sara Brännström

Piteå församling

Assistent i församlingsarbetet