Välkommen till S:t Mary!

S:t Mary är en modell för att skapa ett meningsfullt arbetsliv för alla. Piteå församling vill var med och hjälpa till att hantera ett av vår tids stora samhällsproblem: att människor slås ut ifrån eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden.

Målet är att varje dag på S:t Mary ska kännas meningsfull och att varje deltagare ska få växa i förmåga och ta makten över sitt liv. Samtidigt bidrar vi till ett mänskligare samhälle – ett samhälle där människor behövs.

S:t Mary Piteå S:t Mary Piteå ligger mitt i vackra den kyrkstaden i Öjebyn i det så kallade i S:t Mary huset. I huset finns också Kyrkstadscaféet.

Inom ramen för S:t Mary erbjuder vi i Piteå flera olika verksamheter fokuserade på arbetsträning och rehabilitering. Det handlar bland annat om:

  • bakning och praktik i Kyrkstadscaféet.
  • i skaparverkstan tillverkas förkläden, väskor m.m.
  • ljusgjutning.

Varje vecka finns tid avsatt för personlig utveckling, handledning och hälsofrämjande aktiviteter. I samarbete med Framnäs folkhögskola har vi fysisk aktivitete samt natur och hälsa.

en plats att växa

En plats att växa, en chans till en nystart. Målet är att rusta varje deltagare för att ta ett steg vidare i livet och finna en långsiktig lösning på sin försörjning.
– Det ska vara en växtplats där jag får prova på olika saker utifrån mina intressen och förmågor. Oavsett om det handlar om psykisk ohälsa, språksvårigheter eller långvarig sjukskrivning så ska jag få möjlighet att växa i lugn och ro, i min egen takt, säger Anna-Sara Brännström, projektledare.

S:t Mary är ett diakonalt arbete inom Svenska kyrkan och startade i Linde bergslags församling i Västerås stift och har sedan utvecklats till en modell som kan bedrivas i fler församlingar. Det handlar om att skapa verksamheter som erbjuder arbetsträning och praktik för människor som av olika anledningar står långt utanför arbetsmarknaden. S:t Mary riktar sig till vuxna i åldrarna 18-65 år.

S:t Mary är till sin kärna en metod, MARY, som bygger på en kristen människosyn för att främja rehabilitering, egenmakt och personlig utveckling.

Mary står för:

  • Meningsfullhet
  • Arbetsgemenskap
  • Rehabilitering
  • Yrkesstolthet
Anna-Sara Brännström

Anna-Sara Brännström

Piteå församling

Diakoniassistent